Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy tu

plagát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2018 tu

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

plagát

Pozvánka Stanislava Skalu

Pozývame vás na 30.výr. sviečkovej 1988 ktoré sa uskutoční .24.3 2018 o 15,30,
> povinnosť voči nám všetkým, slobodne zmýšľajucim ľuďom je hľadať
> pravdu a lepšie riešenia aké nám ponúka súčasný systém v morálnom a
> ekonomickom rozklade.Za slobodu je potrebné neustále bojovať, inak o ňu prídeme.
celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zámere predať pozemok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) v zmysle zákona 138/1991 Zb.

Oznámenie o zámere previesť pozemok parc. č. 9976 o výmere 402 m2 v k.ú. Dojč podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písm. e) priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech spoločnosti ST INVESTMENT, s.r.o., Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO 51 017 571.
Na predmetnom pozemku vo vlastníctve Obce Dojč bude investor realizovať 2. etapu IBV Záhumenice pre výstavbu RD v rozsahu budovania verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie, verejného osvetlenia, prípojok NN, miestnej komunikácie a chodníka. Po realizácii IS a kolaudácii bude vykonaný bezplatný prevod pozemkov pod miestnou komunikáciou, chodníkmi a verejnou zeleňou do majetku Obce Dojč.
Podmienkou prevodu je kolaudácia I. etapy IBV Záhumenice a uvedenie do pôvodného stavu verené priestranstvá pred RD súp. č. 456, 455, 454, 469, 91 a miestnu komunikáciu pri ZŠ s MŠ v mieste napojenia splaškovej kanalizácie.
celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Ochrana lesov 2018 1

Ochrana lesov 2018

Informácia o požiaroch v okrese Senica v roku 2017 a upozornenie pre obyvateľov, ako predchádzať požiarom, čo sa smie a čo nie pri jarnom čistení zelene... celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
zber

Zber papiera

Dňa 21.3. sa bude zbierať papier a kartóny.
Papier je možné vyložiť pred dom aj v papierovej krabici. Zaujemci o modré vrecia na papier sa môžu ohlasiť na Obecnom úrade a vrecia Vám budú roznesené alebo si vrecia môžete prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad počas stránkových hodín.
Zber papiera budú vykonávať Technické služby Senica, podobne ako vykonávajú triedený zber skla, plastov a kovov. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
kvph

Prosba o artefakty z obdobia 1938 - 1945

Klub vojenskej a policajnej histórie v Dojči v spolupráci s Obcou bude robiť výstavu pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny. Prosíme obyvateľov, ak by mali fotografie alebo iný materiál z rokov 1938 - 1945, aby ich zapožičali. Priniesť ich môžete na Obecný úrad alebo p. Patrikovi Harnošovi. Ďakujeme
celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
poďakovanie

Poďkovanie

Obec Dojč a komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Dojči ďakuje podnikateľom i organizáciám za ceny do tomboly, podporu a pomoc pri organizačnom zabezpečení 3. reprezenačného plesu Obce Dojč, ktorý sa uskutočnil 27.1.2018. celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Zamyslenie Vladka Sládka

Zamyslenie s výzvou nad úhynom psov... celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
zásady

Čoho sa vyvarovať vo vykurovacom období?

Výzva hasičov pre nadchádzajúce vykurovacie obdobie. celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
arriva

Nový autobusový spoj do Bratislavy priamo z Dojča

Oznamujeme Vám, že od 10.12.2017 premáva priamy autobusový spoj zo Senice do Bratislavy a späť, ktorý má autobusovú zastávku v Dojči. Cena cestovného je 3,70 €
celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zoznam dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, poplatku za psa a TKO

Blíži sa koniec roka 2017. Dňa 22.02.2017 boli vydané rozhodnutia pre rok 2017 a následne boli doručené daňovníkom. Splatnosť výmeru je stanovená do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, prípadne v zmysle splátkového kalendára, pričom posledná splátka mala byť uhradená 30.09.2017. Nakoľko viacero fyzických a právnických osôb nemá uhradené tieto pohľadávky, zverejňujeme zoznam daňovníkov, ktorí nemajú uhradenú daň alebo poplatky obci v zmysle VZN č. 4/2016 a VZN č. 5/2016.
Daň alebo poplatok môžete uhradiť prevodom z účtu alebo do pokladne Obecného úradu. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Otvorenie prevádzky Pohrebné služby

Dňa 16.10.2017 bude otvorená prevádzka Pohrebných služieb na parkovisku pri cintoríne.
Prevádzkové hodiny:
pondelok - piatok: 9,00 - 13,00
28.10. - 01.11. bude prevádzka otvorená od 9,00 do 16,30 h.
V predajni si môžete objednať kompletné pohrebné služby a vybrať z ponuky rakiev, urien, kúpiť vence, kvety, sviečky, kahance, vázy, lucerny, čističe na náhrobné kamene a iný spotrebný tovar celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
logo

Dojčanské noviny

Práve sme vydali 2. číslo Dojčanských novín, elektronickú podobu nájdete aj na stránke obce v záložke Obec a Obecné noviny.
Príjemné čítanie. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
stavebný odpad

Stavebná suť je vraj bioodpad

Po dvoch rokoch, čo sme upratali aj s pomocou obyvateľov bývalé smetisko za Kaplnkou a je naň dovolené vyvážať BIO ODPAD, jeden obyvateľ obce sa rozhodol, že dnes, v sobotu 24. júna 2017 je stavebná suť bioodpadom. Videli ho viacerí obyvatelia, ktorí to potvrdili starostke obce. Som zvedavá, či si dokáže sám priznať chybu, ktorú urobil, či odstráni odpad, ktorý tam vyviezol.
No nie je jediný, kto sa rozhodol vyviezť čo sem nepatrí. Ale tento iný pán sa snažil rozbitý pomník, či kameninovú drž zamaskovať trávou a kukuričniskom. Sami zhodnoťte, či sa mu to podarilo.
Aj títo dvaja páni spôsobili, zvýšenie nákladov obce na odpad, lebo skládky musíme asanovať a náklady budú znášať VŠETCI obyvatelia.
Ďakujem všetkým všímavým občanom, že im nie je ľahostajné znečisťovanie životného prostredia. celý text

ostatné | 24. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Cesta Pod akropolou

Dňa 11.5.2017 bola dokončená úprava cesty pri parku Pod akropolou. Ďakujeme za významnú pomoc p. Kutlakovi pri realizácii tejto cesty.
Vás, vážení obyvatelia, žiadame, aby ste na cestu nechodili nákladnými autami a dodržiavali zníženú rýchlosť pri prejazde osobnými autami. celý text

ostatné | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
deratizácia

Preventívna celoplošná deratizácia

Výzva na zapojenie sa do celoplošnej jarnej deratizácie na území Obce Dojč.
Celé znenie výzvy - nižšie. celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
ďakujeme

Poďakovanie

1. Záhorácky retroklub v Dojči, ako organizátor retroosláv 1. mája - Sviatku práce v obci Dojč, vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a samotnej realizácii kultúrno-spoločenského podujatia, v tomto roku už siedmeho v poradí. Ďakujeme za podporu a pomoc, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorej výsledkom je zviditeľnenie a pozitívna prezentácia našej obce Dojč na celom Slovensku i v zahraničí.
Ďakujeme organizátorom za výborne pripravené a organizačne zvládnuté podujatie. Veríme, že i v nasledujúcich rokoch sa budeme spoločne podieľať na tomto významnom podujatí a propagácii obce. celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
plagát

1. máj v Dojči

Dňa 1. mája 2017 sa uskutoční 7. ročník retroosláv 1. mája. Začiatok je o 13,00 h prvomájovým sprievodom cez obec s tribúnou pri kostole.
Záujemci o zapojenie sa do prvomájového sprievodu môžu prísť pred predajňu EMTEI od 10,30 h, stačí ak budete mať staršiu techniku, retrooblečenie a zoberte so sebou dobrú náladu.
Na priestranstve pred OcÚ je pre všetkých pripravené občerstvenie, remeselné trhy a coffi bar.
Radi Vás privítame v našej obci. celý text

ostatné | 23. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Kto nezaplatil dane a poplatky v roku 2015 a 2016? 1

Kto nezaplatil dane a poplatky v roku 2015 a 2016?

Ďakujeme všetkým, ktorí si splnili povinnosť a uhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za TKO za rok 2016. Daň z nehnuteľností bola zaplatená na 99,37% a poplatok za TKO na 95,42%. Nájdu sa však aj takí obyvatelia, ktorí ani na opakované výzvy poplatky a dane nezaplatili a ich zoznam nájdete v prílohe správy. V prípade úhrady nedoplatkov budú zoznamy aktualizované. celý text

náš tip | 24. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
krížik z Dojča

Unikátny archeologický nález

V katastri obce Dojč sa našiel unikátny archeologický nález, viac sa dočítate v priloženom linku.
Repliku krížika si môžete objednať u p. Holána alebo sa o možnosti jej zakúpenia môžete informovať na Obecnom úrade. celý text

náš tip | 18. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
Oznam daňovníkom 1

Oznam daňovníkom

Oznamujeme Vám, že v zmysle §99a a §99b zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je daňovník povinný podať správcovi dane – Obci Dojč do 31.1. priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa, ak sa k 31.12.2016 stal vlastníkom nehnuteľnosti, aj drobnej stavby (dielne, altánku, skladu, garáže...) alebo majiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov, prípadne ak mu bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby. celý text

náš tip | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vývoz TKO 2017

Harmonogram vývozu TKO a plastov v roku 2017. celý text

náš tip | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Prehľad autobusových spojov - zastávka Dom smútku

V prílohe je prehľad autobusových spojov spoločnosti Arriva od 14.12.2016. Hrubo vytlačené boli omylom vyznačené aj s odchodom zo zastávky Dojč, kostol, ktoré Vám boli naschárnkované. Ospravedlňujem sa.
Melišová

Ďakujem za Vaše upozornenie na chybu. celý text

náš tip | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. zasiela Západoslovenská distribučná výzvu na orez stromov, ktoré zasahujú do vedenia distribučnej sústavy. celý text

náš tip | 15. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Včelstvá

Včely - nositeľky života, tak mnohí z nás vnímajú tento drobný hmyz. V poslednom období sa však objavili útoky na včelie úle a vozíky so včelstvami v podobe zatretia letáčikov hlinou a zašpinenie celého vozíka hlinou.
Včely práve vylietajú, aby opeľovali ovocné stromy, kvety a niektorí z nás im spôsobujú vážnu ujm po zime.
Prosím, buďme ohľaduplní k životu v akejkoľvek forme, vážme si náročnú prácu včelárov. celý text

náš tip | 6. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Ochrana lesov pred požiarmi

1. Štatistika požiarov
2. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
celý text

náš tip | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Zumba

Dnes (16.3.) zumba nebude. celý text

náš tip | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Pripomienky k autobusovej zastávke pri Dome smútku

Doručené pripomienky k zastávke pri Dome smútku. celý text

náš tip | 12. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Parlamentné voľby 5. marca 2016

Ako sme volili v Dojči v parlamentných voľbách 5. marca 2016. celý text

náš tip | 6. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Dovolenka v ambulancii všeobecného lekára

Všeobecný lekár MUDr. Kovačič oznamuje, že v dňoch 2.-18.3.2016 čerpá dovolenku.
Zastupuje ho MUDr. Dererová. celý text

náš tip | 23. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Harmonogram zberu skla, plastov a kovoých obalov + TKO

Kedy sa vyvážajú popolnice?
Kedy bude zber obalov z plastu, skla a kovu? celý text

náš tip | 22. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná