Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy tu

plagát

viac o programe tu

divadelné predstavenieviac o divadle tu

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2018 tu

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: uznesenie č. 11/2018

Oznámenie o zamýšľanom predaji parc. č. 7681 v k.ú. Dojč

Zámer previesť pozemok parc. č. 7681 o výmere 4064 m2 v k.ú. Dojč podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písm. e) priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech spoločnosti APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence č. 440, 906 07  Šajdíkove Humence.

Nakoľko sa v katastri obce Dojč nenachádza čerpacia stanica, osobitným zreteľom je vybudovanie čerpacej stanice pre motorové vozidlá – ako služba obyvateľom obce.

UZNESENIE ObZ tu

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia: 6. 2. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť