Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy 16.10.-22.10.2017

DoLuRe - SnowFilmFest U Tatu

pozvánka    program

prevádzka

dušičky

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2017

Kúpna zmluva

2/2017/KZ

885,78 EUR osemsto osemdesiat päť eur, sedemdesiat osem centov

Elena Masaryková

Obec Dojč

27.06.2017

Zmluva o dielo č. 2128

2128

810 294,30 EUR

EURO-BUILDING, a.s.

Obec Dojč

12.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho Zákonníka

37369

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dojč

06.06.2017

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

odojc406/2017

Neuvedené

EKOCHARITA, o.z.

Obec Dojč

31.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

odojc382/2017

300,00 EUR

PEKAR s.r.o.

Obec Dojč

19.05.2017

dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorovaného zapracovanie a prax v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"

17/07/054/24

6 147,77 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

03.05.2017

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 31/403/2017 BVS

Neuvedené

BVS, a.s.

Obec Dojč

18.04.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

17/07/50J/14

6 468,39 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

18.04.2017

dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

17/07/054/13

9 311,55 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

23.03.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

800 137 02 17

216,36 EUR dvestošestnásť eur tridsať šesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

22.03.2017

Kúpna zmluva

1/2017/KZ

56,98 EUR

Hilda Hajlová

Obec Dojč

22.03.2017

Zmluva o spolupráci

1713200021-ZoS

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

08.03.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

Z/1/2017

230,00 EUR

EKOTEC, s.r.o.

Obec Dojč

13.02.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

07.02.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluva o dodávke plynu

20,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

06.02.2017

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

30.01.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2017

0,00 EUR

Obec Dojč

TJ Družstevník Dojč

12.01.2017

Rámcová zmluva

CO/02/17/1

80,00 EUR osemdesiat

Kávomaty, s.r.o.

Obec Dojč

30.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Obec Borský Mikuláš

Obec Dojč

22.12.2016

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

tz2016-12-14jv28

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dojč

15.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce z 15.11.2016

1

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

25.11.2016

Dohoda č. 16/07/054/83

Dohoda č. 16/07/054/83

5 442,24 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

25.11.2016

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o dielo

26,40 EUR

Pavel Danko

Obec Dojč

24.11.2016

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 75/1010/2016 BVS

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dojč

16.11.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: