Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

BVS

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 22.08.2019

BVS, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Dojč a v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Vám oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu dňa 22.8.2019 v čase od 8,00 do 13,00 h od čísla domu 458 po číslo domu 479.
BVS, a.s. žiada odberateľov v dotknutej časti obce o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Malá kopa pýta viac 1

Malá kopa pýta viac

Minulý týždeň sme Vás informovali o odpade vo výmole a prihlásení sa vinníkov. Netrvalo dlho a ku kope azbestových dosiek cca 3 m pred ne niekto vyviezol staré WC. Nelenilo sa mu, rozbiť ho na kúsky a aj s napúšťačom a plastovou doskou vyviesť do výmoľa. Spoznali ste vinníka podľa plastovej doky na WC, ktorá nie je bežná? Ak áno, dajte nám o ňom vedieť.
A aby toho nebolo málo, napriek tomu, že všade sa zbierajú plasty, tak niekto vrece s plastami vyhodil na poľnej ceste smerom k slamníku.
Odpad, ktorý je vyvezený na čiernu skládku musíme zlikvidovať a náklady na jeho likvidáciu platíme všetci, nielen ten, kto ho vytvoril. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
retro

4. ročník Retro Zrazu

1. Záhorácky Retro Club Vás pozýva na 4. ročník Retro Zrazu, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. augusta 2019.
viac v pozvánke nižšie celý text

náš tip | 14. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

ODPAD VO VÝMOLE - VINNÍK SA PRIHLÁSIL

Ďakujem všetkým všímavým obyvateľom, za oznámenie nezodpovedných obyvateľov, ktorí vytvorili skládku nebezpečného pri Dolinskom potoku o ktorej sme Vás informovali 8.8.2019.
Odpad vinníci odstránia na svoje náklady.

Ďakujeme za pomoc pri odhalení tohto konania. celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

8.8.2019 - odpad vo výmole

Dnes, 8.8.2019, niekto vyviezol azbestovú vlnovku a asfaltovú vlnitú lepenku do výmoľa pri Dolinskom potoku. Po vinníkovi zostali stopy pneumatík osobného vozidla a prívesného vozíka, môžte si ich prezrieť na fotografiách.
Žiadame ho, aby skládku, ktorú vytvoril odstránil.
Ak odpad nebude odstránený tým, kto ho vyviezol, jeho likvidáciu zaplatíme všetci. Azbest môže likvidovať len špecializovaná firma.
Máme podozrenie, kto odpad vyviezol, ak by niekto z Vás mal bližšie informácie k odhaleniu vinníka, ďakujeme za ich poskytnutie. celý text

náš tip | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Dostupnosť internetu v Dojči

Spoločnosť O2 oznámila, že na samostatnej podstránke poskytuje informáciu o dostupnosti "Internetu na doma" v obci Dojč. Link na podstránku nájdete nižšie. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
plasty

Mimoriadny vývoz plastov 12.08.2019

Upozorňujeme obyvateľov, že v pondelok 12.08.2019 sa uskutoční mimoriadny vývoz plastov. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
ZSE

Prerušenie dodávky elektrickej energie 2.8.2019

Upozorňujeme obyvateľov bývajúcich na Závsí, Pod akropolou, na Kolónii a nová ulica na Záhumeniciach, že v piatok 2.8.2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie od 7,30 do 9,30 h z dôvodu plánovanej práce na zariadenia distribučnej sústavy.
Konkrétne čísla domov nájdete v tele správy. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dojči 26. júna 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dojči, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 19,00 v zasadačke Obecného úradu.
Program v pozvánke. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
horúčavy

Úprava pracovného času z dôvodu horúčav

Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky č. 544/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou, teplom alebo chladom pri práci je od 12. júna 2019 do odvolania upravený pracovný čas na Obecnom úrade v Dojči pri výskyte denných teplôt nad 32 ºC nasledovne:
administratívni zamestnanci od 7,00 do 13,00 h
prevádzkoví zamestnanci od 6,00 h do 12,00 h
celý text

náš tip | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie Policajného zboru pre seniorov

Polícia v uplynulých jarných mesiacoch zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia z páchanie podvodov na senioroch.
Samotné podozrenie z trestného činu podvodu na senioroch spočíva v tom, že doposiaľ nezistená osoba telefonicky kontaktuje seniorov za účelom bezplatnej kontroly plastových okien a zistenia ich stavu a či nie je potrebná oprava okien.
celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Dňa 25. mája 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Výsledky volieb v našej obci nájdete nižšie. celý text

náš tip | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
z

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie na Obecnom úrade

Oznamujeme obyvateľom, že v stredu 15. mája 2019 v čase od 9,00 do 14,00 bude prerušená dodávka elektrickej energie na Obecnom úrade z dôvodu plánovanej odstávky Západoslovenskej distribučnej a.s. Z tohto dôvodu sa stránky na Obecnom úrade v čase od 9,00 do 14,00 h nebudú vybavovať. celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Anketa o využití priestorov bývalej MŠ

V prvom čísle Dojčanských novín sme zverejnili anketu, aby sme zistili Váš názor na využitie priestorov bývalej materskej školy. Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás žiadame o zapojenie sa do ankety. Anketový lístok môžete zaslať e-mailom alebo vhodiť do schránky pri vchode Obecného úradu do 12.04.2019.
Ďakujeme celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Plomby na popolnice


V nasledujúcich dňoch Vám budú doručené plomby na popolnice. Dostanete ste 20 ks plomb, nakoľko do konca roka bude 20 vývozov TKO. Plombu na popolnicu zavesíte vtedy, keď budete chcieť popolnicu vyviezť. Vyvážať by ste mali popolnicu len vtedy, keď je zaplnená minimálne do polovice. Vyvezená bude len popolnica s plombou.
Prečo plomby na popolnice?
Obec doposiaľ platila poplatok za manipuláciu s popolnicou bez ohľadu na to, či popolnica bola vyvezená. Na základe sledovania vývozu popolníc sme zistili, že pri jednom vývoze je vyvezených 350 ks popolníc zo 495. Takže poplatok za manipuláciu s popolnicou platíme navyše za 145 popolníc. Pri 120 l popolnici je tento poplatok vo výške 1,70 €/ks a pri 240 l popolnici je poplatok vo výške 2,65 €/ks. Ak ušetríme na poplatkoch za manipuláciu s popolnicami, nebudeme musieť zvyšovať poplatok za TKO na obyvateľa.
Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že aj Vám záleží na nezvyšovaní poplatku za TKO v našej obci.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
lesy

Ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici Vás týmto žiada o ochranu lesov pred požiarmi zo strany vlastníkov lesa, správcov alebo obhospodarovateľov lesa, ktorí nie sú vyčlenení na výkon štátneho požiarneho dozoru, ich povinnosti sú uvedené v opatreniach na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM O MIERE VYTRIEDENIA ODPADU V ROKU 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.).
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2018 je: 21,65 %.
Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona.
Pre našu samosprávu to znamená v roku 2019 zvýšenie nákladov na zvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu z 5,04 €/t na 10 €/t.
celý text

náš tip | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zoznam výšky nedoplatkov za rok 2018

V časti zverejňovanie - ekonomické dokumenty sú zverejnené aktuálne výšky nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti a poplatkoch za komunálny odpad a psa.
Aktualizované 03.04.2019 celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
pošta

POZOR ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

Slovenská pošta, a.s., pobočka Dojč oznamuje zmenu prevádzkových hodín pre verejnosť. Viac nižšie...
celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
logo

Prezidentské voľby 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Druhé kolo volieb prezidenta SR by sa malo konať 30. marca 2019.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber papiera

Technické služby Senica, sa ospravedlňujú, že dnes 28.01.2019 nezbierali papier z technických a klimatických dôvodov. Papier sa bude zbierať zajtra, 29.01.2019.

Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM PRE RODIČOV

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu. Ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sme požiadali o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy – predškolák.
Dotácia sa poskytuje len na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo (desiatu, olovrant).
V prípade, že dieťa bude choré, nebude splnená podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti, a preto nie je možné jedlo uhradiť z dotácie. Preto rodičia musia svoje deti odhlasovať zo stravy v prípade choroby, ak tak neurobia, stravu budú musieť v plnej výške uhradiť. Prvý deň choroby dieťaťa je možné jedlo odobrať a uplatniť dotáciu, ale ostatné dni choroby dieťaťa musí byť dieťa zo stravovania odhlásené.
Vyúčtovanie dotácie musí byť v súlade s pedagogickou dokumentáciou materskej školy.
Ďakujeme za pochopenie
celý text

náš tip | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
zd

Prerušenie distribúcie elektriny

Upozorňujeme obyvateľov, že dňa 14. januára 2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8,30 do 14,30 h od čísla domu 179 po číslo domu 263, od čísla domu 412 po číslo domu 448 v časti Kolónia. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
zd

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2019. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
2019

PF 2019

V novom roku si napíšte do svojich sŕdc,
že každý deň je najlepším dňom vášho života.
To vám prinesie to najcennejšie, čo vám môže život dať.
celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
l

Oznam pre pacientov všeobecného lekára MUDr. Karola Kovačiča

Od 1.1.2019 je ambulancia všeobecného lekára len v poliklinike v Senici. V ambulancii Dojč bude MUDr. Kovačič len predpisovať lieky vždy v utorok od 11,30 do 13,00 h.
O lieky si môžete požiadať aj telefonicky na t.č. 034 698 30 68 a vyzdvihnúť aj bez receptu v lekárni v Dojči. celý text

náš tip | 19. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
hasiči

Vykurovacie obdobie a prevencia vzniku požiarov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.
„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok Vás a Vašich blízkych.“
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Pripomenutie 17.11.1989

17. november 1989 je významný deň, v ktorom sa po 40 rokoch totality otočilo koleso dejín aj Slovenska správnym smerom. podobne ako minulý rok, aj na tohoročné 29. výročie tejto udalosti, by sme chceli symbolicky pripomenúť aj v obci Dojč o 12,00hod. po roku 1989 sme si vybojovali slobodu tato sloboda nám priniesla to čo sme si po roku 1989 niektorý nepredstavovali a zato môžeme slobodne cestovať do zahraničia. Za doby socializmu sme sa do zahraničia slobodne nedostali boli sme diskriminovaný na hraniciach a niektorý zato zapľatiľ životom slobodu si je treba vážiť a bojovať za ňu spoločne.

Správca webu nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku príspevku, ktorý bol zaslaný s požiadavkou na zverejnenie na obec@dojc.sk p. Stanislavom Skalom. Príspevok je uverejnený v plnom znení, nekrátený. celý text

ostatné, náš tip | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
s

Poďakovanie voličom

Vážení občania.
Ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili v Komunálnych voľbách 2018. Je to pre mňa záväzok do budúcnosti, aby som spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pracovala v prospech našej obce, aby som riešila nielen veľké projekty - ako kanalizácia, cesty a chodníky v obci, ale aj každodenné problémy Vás, obyvateľov, vo vzťahu k obci.
Ďakujem za Vaše ÁNO pre nadchádzajúce štyri roky. Urobím všetko, aby som Vašu dôveru nesklamala.

Slávka Melišová celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania v komunálnych voľbách v obci Dojč

Dňa 10.11.2018 sa konali komunálne voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Dojči a voľby starostu obce.
Volebná účasť bola 57,92 %.
Výsledky volieb si pozrite nižšie.
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná