Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Jarná deratizácia

Typ: ostatné | náš tip
deratizáciaOznam o preventívnej celoplošnej deratizácie na území Obce Dojč v období 08.04. - 17.05.2019.

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obec.

     Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou plodnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v objektoch ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia, sa môžu stať významným zdrojom  prenosu viacerých prenosných infekčných ochorení ľudí a zvierat. Z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľ ohrozujúci verejné zdravie.

Na základe vyššie uvedeného Obec Dojč týmto

 

vyzýva na vykonanie

celoplošnej jarnej deratizácie

 

na území Obce Dojč v období od 8. apríla do 17. mája 2019, s tým, že:

a) obec vykoná deratizáciu vo svojich objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo v majetku obce,

b) fyzické osoby – obyvatelia vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade výskytu známok hlodavcov aj na pozemkoch, v prízemných a pivničných priestoroch rodinných domov. Obyvatelia vykonávajú deratizáciu svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel,

c) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných rozvodoch, v areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, bytových domoch, skladov i skládok odpadov. Deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.


Príloha

Vytvorené: 28. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2019 09:10
Autor: Správce Webu