Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy tu

 

plagát

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2018 tu

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Komisia stavebná a životného prostredia

 

Predseda:  Ing. Andrej VICIAN

členovia:   Bc. Martina GAJAROVÁ

                   JUDr. Antónia MIKULÍKOVA

                   Ing. Pavol VYMISLICKÝ

                   Pavol KONDRLA

 

Úlohy komisie stavebnej a životného prostredia:

- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko

- prerokováva ohlásenia drobnej stavby a zaujíma k nim stanovisko

- prerokováva návrhy VZN

- participuje na riešení sťažností a susedských sporov týkajúcich stavebnej činnosti

- prerokováva koncepčné materiály predkladané do ObZ týkajúce sa rozvoja obce a zaujíma k nim stanovisko

- spolupracuje s ostatnými komisiami ObZ