Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

2024

11/2023 o podmienkach státia vozidiel na území obce Dojč a poplatku za parkovanie motorových vozidiel na parkovisku pri cintoríne

11_2023 VZN o podmienkach státia vozidel....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,68 kB
Stiahnuté: 34×

2024

10/2023 o spôsobe číslovania stavieb v obci Dojč

10_2023 Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe číslovania stavieb v obci Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,8 kB
Stiahnuté: 26×

2024

9/2023 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Dojč

9_2023 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,85 kB
Stiahnuté: 32×

2024

8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre Dojč

8_2023_VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v KC Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,75 kB
Stiahnuté: 19×

2024

7/2023 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI DOJČ

7_2023 Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,06 kB
Stiahnuté: 22×

2024

6/2023 o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč

6_2021 Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,08 kB
Stiahnuté: 33×

2024

5/2023 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2024

5_2023_VZN o miestnych daniach pre rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,19 kB
Stiahnuté: 33×

2024

4/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2024

4_2023_o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,2 kB
Stiahnuté: 66×

2024

3/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

3_2023 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,62 kB
Stiahnuté: 22×

2024

VZN 9/2020 o odpadoch

9_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,65 kB
Stiahnuté: 423×

2023

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení

dodatok 1 k VZN 6_2022_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,99 kB
Stiahnuté: 99×

2023

2/2023 o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

2_2023_VZN príspevok pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,95 kB
Stiahnuté: 84×

2023

1/2023 Zmeny a doplnky územného plánu

1_2023_zmeny a doplnky ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,68 kB
Stiahnuté: 71×

2023

5/2022 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2023

5_2023_VZN o miestnych daniach pre rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,96 kB
Stiahnuté: 164×

2022

7/2022 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dojč

7_2022 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidnečnú známku psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,98 kB
Stiahnuté: 104×

2022

6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

6_2022 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,64 kB
Stiahnuté: 117×

2022

4/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2023

4_2023_o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,2 kB
Stiahnuté: 281×

2022

3/2022 Štatút obecných novín ,,Dojčanské noviny“

3_2022 VZN Štatút Dojčanských novín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,9 kB
Stiahnuté: 81×

2022

2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

2_2022 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,86 kB
Stiahnuté: 79×

2022

1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v obci Dojč

1_2022 Všeobecne záväzné nariadenia o určení finančných prostriedkov na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,3 kB
Stiahnuté: 81×
Zobrazené 1-20 z 78