Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

2024

11/2023 o podmienkach státia vozidiel na území obce Dojč a poplatku za parkovanie motorových vozidiel na parkovisku pri cintoríne

11_2023 VZN o podmienkach státia vozidel....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,68 kB
Stiahnuté: 34×

2024

10/2023 o spôsobe číslovania stavieb v obci Dojč

10_2023 Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe číslovania stavieb v obci Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,8 kB
Stiahnuté: 26×

2024

9/2023 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Dojč

9_2023 Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,85 kB
Stiahnuté: 32×

2024

8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre Dojč

8_2023_VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v KC Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,75 kB
Stiahnuté: 19×

2024

7/2023 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI DOJČ

7_2023 Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,06 kB
Stiahnuté: 22×

2024

6/2023 o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč

6_2021 Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,08 kB
Stiahnuté: 33×

2024

5/2023 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2024

5_2023_VZN o miestnych daniach pre rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,19 kB
Stiahnuté: 33×

2024

4/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2024

4_2023_o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,2 kB
Stiahnuté: 66×

2024

3/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

3_2023 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,62 kB
Stiahnuté: 22×

2024

VZN 9/2020 o odpadoch

9_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,65 kB
Stiahnuté: 423×

2023

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení

dodatok 1 k VZN 6_2022_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,99 kB
Stiahnuté: 99×

2023

2/2023 o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

2_2023_VZN príspevok pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,95 kB
Stiahnuté: 84×

2023

1/2023 Zmeny a doplnky územného plánu

1_2023_zmeny a doplnky ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,68 kB
Stiahnuté: 71×

2023

5/2022 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2023

5_2023_VZN o miestnych daniach pre rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,96 kB
Stiahnuté: 164×

2022

7/2022 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dojč

7_2022 VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidnečnú známku psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,98 kB
Stiahnuté: 104×

2022

6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

6_2022 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,64 kB
Stiahnuté: 117×

2022

4/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2023

4_2023_o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,2 kB
Stiahnuté: 281×

2022

3/2022 Štatút obecných novín ,,Dojčanské noviny“

3_2022 VZN Štatút Dojčanských novín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,9 kB
Stiahnuté: 81×

2022

2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

2_2022 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,86 kB
Stiahnuté: 79×

2022

1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v obci Dojč

1_2022 Všeobecne záväzné nariadenia o určení finančných prostriedkov na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,3 kB
Stiahnuté: 81×

2022

7_2021_VZN o miestnom referende

7_2021_VZN o miestnom referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,31 kB
Stiahnuté: 186×

2022

6_2021_VZN o odpadoch

6_2021_VZN o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,69 kB
Stiahnuté: 300×

2022

5_2021_VZN príspevok pri narodení dieťaťa

5_2021_VZN príspevok pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,27 kB
Stiahnuté: 155×

2022

4_2021_VZN o miestnych daniach pre rok 2022

4_2021_VZN o miestnych daniach pre rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,9 kB
Stiahnuté: 193×

2022

3_2021_VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2022

3_2021_VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,73 kB
Stiahnuté: 291×

2022

2_2021_VZN rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dojči

2_2021_rokovací poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,5 kB
Stiahnuté: 168×

2022

1_2021_VZN o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč

1_2021 Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj v k.ú. Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,58 kB
Stiahnuté: 173×

2021

VZN 7/2020 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za KO a DSO

7_2020 Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2021 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,56 kB
Stiahnuté: 708×

2020

VZN 13/2020 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI DOJČ

13_2020 Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,58 kB
Stiahnuté: 300×

2020

VZN 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč

12_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,29 kB
Stiahnuté: 246×

2020

VZN 11/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

11_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,58 kB
Stiahnuté: 272×

2020

VZN 10/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v obci Dojč

10_2020 Všeobecne záväzné nariadenia o určení finančných prostriedkov na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,55 kB
Stiahnuté: 215×

2020

VZN 8/2020 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2021

8_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach pre rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,5 kB
Stiahnuté: 280×

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2015

dodatok 1_ k VZN 6_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,03 kB
Stiahnuté: 279×

2020

6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Dojč

6_2020_o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,59 kB
Stiahnuté: 261×

2020

5/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

5_2020 Všeobecne záväzné nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,13 kB
Stiahnuté: 302×

2020

4/2020 o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč

4_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,26 kB
Stiahnuté: 257×

2020

3/2020 Štatút obecného kronikára

3_2020 Všeobecne záväzné nariadenie Štatút kronikára doplnený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,24 kB
Stiahnuté: 492×

2020

2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dojč

2_2020 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,27 kB
Stiahnuté: 285×

2020

1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč

1_2020 Všeobecne záväzné nariadenie Obec Dojč o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,24 kB
Stiahnuté: 304×

2020

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa 14.04.2016 v znení

4_zmena VZN školský obvod_príspevky_zápis 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,33 kB
Stiahnuté: 357×

2019

VZN č. 8/2019 o odpadoch

VZN 8_2019 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,12 kB
Stiahnuté: 434×

2019

VZN č. 6/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2020

VZN 6_2019 o poplatku za KO a DSO pre rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,77 kB
Stiahnuté: 470×

2019

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2020

VZN 7_2019 o miestnych daniach pre rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,97 kB
Stiahnuté: 352×

2019

dodatok č. 3/2019 zo dňa 19. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa 14.04.2016

VZN školský obvod_príspevky_zápis 2019_dodatok_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,36 kB
Stiahnuté: 330×

2019

VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč

VZN 5_2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,46 kB
Stiahnuté: 356×

2019

VZN č. 4/2019 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

VZN Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,28 kB
Stiahnuté: 311×

2019

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2016

Príloha č. 3 k VZN 2_2016 trhové miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,83 kB
Stiahnuté: 329×

2019

VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dojč

VZN o odpadoch 3_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,27 kB
Stiahnuté: 396×

2019

VZN č. 2/2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dojč

VZN 2_2019 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidnečnú známku psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,28 kB
Stiahnuté: 422×

2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN 1_2019 o elektronickej komunikácii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,64 kB
Stiahnuté: 333×

2019

VZN č. 2/2018 zo dňa 10.12. 2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO na území obce Dojč

VZN pre rok 2019 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,83 kB
Stiahnuté: 385×

2019

VZN č. 3/2018 zo dňa 10.12.2018 o miestnych daniach na území obce Dojč

VZN o miestnych daniach pre rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,85 kB
Stiahnuté: 381×

2019

2019

VZN č. 6/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2018

6_2017 VZN pre rok 2018 o poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,25 kB
Stiahnuté: 439×

2019

VZN č. 5/2017 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2018

VZN 5_2017 o miestnych daniach pre rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,48 kB
Stiahnuté: 404×

2019

VZN č. 4/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Dojč č. 1/2016

VZN 4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,18 kB
Stiahnuté: 370×

2019

VZN č. 3/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia

3_2017 VZN o určení fin prostr na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,1 kB
Stiahnuté: 445×

2019

VZN č. 2/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dojč

2_2017 vzn o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,87 kB
Stiahnuté: 638×

2019

VZN č. 1/2017 o spôsobe vykonávania náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dojč

1_2017 vzn o spôsobe vykonávania náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,95 kB
Stiahnuté: 692×

2019

VZN č. 5/2016 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2017

5_2016 vzn o miestnych daniach pre rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249 kB
Stiahnuté: 667×

2019

VZN č. 4/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2017

4_2016 vzn pre rok 2017 o poplatku za ko a dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,32 kB
Stiahnuté: 831×

2019

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dojč

vzn o odpadoch 3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 638,14 kB
Stiahnuté: 790×

2019

VZN č. 2/2016 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Dojč

vzn 2_2016_trhové_miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,21 kB
Stiahnuté: 797×

2019

VZN č. 1/2016 o určení školského obvodu na území

vzn 1_2016 školský_obvod_príspevky_zápis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,71 kB
Stiahnuté: 723×

2019

VZN č. 11/2015 o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2016

vzn 11_2015 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,86 kB
Stiahnuté: 860×

2019

VZN č. 10/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2016

vzn _10_2015 o poplatku za ko a dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,96 kB
Stiahnuté: 794×

2019

VZN č. 9/2015 o podmienkach státia vozidiel na území obce Dojč a poplatku za parkovanie motorových vozidiel na parkovisku pri cintoríne

vzn 9_2015 o podmienkach státia vozidel....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,66 kB
Stiahnuté: 802×

2019

VZN č. 8/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii

vzn 8_2015 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,55 kB
Stiahnuté: 1,609×

2019

2019

VZN č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn 6_2015 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,79 kB
Stiahnuté: 822×

2019

VZN č. 5/2015 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

vzn 5_2015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,27 kB
Stiahnuté: 836×

2019

VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dojč

vzn 4_2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dojč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,58 kB
Stiahnuté: 889×

2019

VZN č. 3/2015 o poskytovaní informácií

vzn 3_2015 o poskytovaní informácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,84 kB
Stiahnuté: 813×

2019

VZN č. 2/2015 o odpadoch

vzn 2_2015 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,86 kB
Stiahnuté: 1,617×

2019

VZN č. 1/2015 Postup pri tvorbe a vyhlásení VZN

vzn 1_2015 postup pri tvorbe a vyhlásení vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,6 kB
Stiahnuté: 1,544×

2016

Dodatok č. 1 k VZN 10/2015

dodatok k vzn 10_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,15 kB
Stiahnuté: 749×

2015

VZN

všeobecné záväzné nariadenie č. 12014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,62 MB
Stiahnuté: 1,103×