Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021/ZoS

1 000,00 EUR jedentisíc

Mesto Šaštín Stráže

Obec Borský Mikuláš

11. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

1/2020/ZoV

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Dojč

10. 12. 2020

Darovacia zmluva

1/2020/dar

Neuvedené

ST Investment, a.s.

Obec Dojč

1. 12. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/ZoVB

200,00 EUR dvesto

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

20. 11. 2020

Dodatok č. 3 a príloha č. 4

D3 k ZoD/8/2019

Neuvedené

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

9. 11. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2020/ZoZVB

200,00 EUR dvesto eur

Obec Dojč

APROREAL, s.r.o.

19. 10. 2020

Zámenná zmluva

1/2020/ZZ

1 000,00 EUR jedentisíc eur

František Čelústka

Obec Dojč

29. 9. 2020

Zmluva o dielo

D2 k ZoD/8/2019

nula

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

6. 8. 2020

Zmluva o dielo

ZoD/1/2020

810,00 EUR osemstodesať

Ing. Vladimír Nemec

Obec Dojč

30. 7. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

.122003906

55,92 EUR päťdesiatpäť eur, devädesiatdva centov

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

27. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

MKA13072001

1 095,00 EUR jedentisíc devädesiat päť

GX SOLUTIONS, a.s.

Obec Dojč

9. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

5/2020/ZoDOT

380,00 EUR tristoosemdesiat

Miestny odbor Matice slovenskej Dojč

Obec Dojč

6. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dojč

6/2020/ZoDOT

1 700,00 EUR jedentisíc sedemsto

Poľovnícke združenie Dojč

Obec Dojč

6. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dojč

4/2020/ZoDOT

700,00 EUR sedemsto

DHZ Dojč

Obec Dojč

6. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2020/ZoDOT

2 590,00 EUR dvetisíc päťsto devädesiat

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

6. 5. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dojč

2/2020/ZoDOT

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto

ZO JDS

Obec Dojč

21. 4. 2020

Mandátna zmluva

1/2020/MZ

3 790,10 EUR tritisíc sedemstodvädesiat eur desať centov

INTEL Project s.r.o.

Obec Dojč

15. 4. 2020

Kúpna zmluva

1/2020/KZ

970,00 EUR deväťstosedemdesiat

Lucia Jankovičová

Obec Dojč

15. 4. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

1/2020/ZVB

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

8. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

320 0870

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Dojč

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14. 3. 2020

Dodatok č. 1

D1 k ZoD/8/2019

Neuvedené

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

10. 3. 2020

o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

INDZ12/202003090230022

504,00 EUR päťstoštyri

Obec Dojč

MG PZS, s.r.o.

6. 2. 2020

Zmluva o výpožičke

2/2020/ZoV

nula

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

6. 2. 2020

Zmluva o výpožičke

1/2020/ZoV

nula

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

17. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2/2020/NB

1,00 EUR jedno euro

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 258