Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 2 .2020

Zmluva o výpožičke

2/2020/ZoV

nula

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

6. 2 .2020

Zmluva o výpožičke

1/2020/ZoV

nula

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

17. 1 .2020

Zmluva o nájme nebytového priestoru

2/2020/NB

1,00 EUR jedno euro

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1_2020/ZoD

3 500,00 EUR tritisíc päťsto eur

MUDr. Veronika Brenkus Steinerová

Obec Dojč

10. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí NFP

OAKZ-Z-30031T624

133 061,84 EUR jednostotridsaťtritisíc šesťdesiatjeden eur osemdesiatštyri centov

Obec Dojč

Ministerstvo životného prostredia SR

9. 1 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2020/NB

600,00 EUR šesťsto

COOP Jednota Senica

Obec Dojč

27. 12 .2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva

7/2019/KZ

4 010,00 EUR štyritisíc desať aur

fyzické osoby

Obec Dojč

19. 12 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/8/2019

189 502,72 EUR jednostoosemdesiatdeväť tisíc päťstodva eur sedemdesiat dva centov

Obec Dojč

Fondstav, s.r.o.

16. 12 .2019

Zámenná zmluva

1/2019/ZZ

10,00 EUR desať eur

Martin Chodúr, Ing. Dagmara Chodúrová

Obec Dojč

15. 12 .2019

Darovacia zmluva

1/2019/DZ

Neuvedené

Obec Dojč

Marie Krempová

27. 11 .2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2019-003151

181 340,42 EUR jednostoosemdesiatjedentisíc tristoštyridsať eur štyridsaťdva centov

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Dojč

4. 11 .2019

Dodatok č. 18 k zmluve č. 6/V-KO/2000

Dodatok 18

37 061,00 EUR tridsaťsedemtisíc šesťdesiat jeden

Obec Dojč

Technické služby Senica, a.s.

15. 10 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/7/2019

68 202,52 EUR šesťdesiatosemtisíc dvestodva eur päťdesiatdva centov

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

11. 10 .2019

Kúpna zmluva so zmluvou o zriadení vecného bremena

6/2019/KZ

39 000,00 EUR tridsaťdeväťtisíc eur

COOP Jednota Senica

Obec Dojč

11. 10 .2019

Kúpna zmluva

5/2019/KZ

7 140,00 EUR sedemtisíc jednostoštyridsať eur

COOP Jednota Senica

Obec Dojč

19. 9 .2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

191392-L13.0419.15.0001-VB

2 898,00 EUR dvetisíc osemstodevädesiat osem

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

19. 9 .2019

Kúpna zmluva

191391-L13.0419.15.0001-KZ_P_TS

368,00 EUR tristošesťdesiat osem

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

18. 9 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/6/2019

20 474,46 EUR dvadsaťtisícštyristosedemdesiatštyri eur štyridsaťšesť centov

EuroBrik s.r.o.

Obec Dojč

11. 9 .2019

Zmluva o službách

090919/1

300,00 EUR tristo

OPEN DOOR, s.r.o.

Obec Dojč

31. 7 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019/ZoDot

700,00 EUR sedemsto

DHZ Dojč

Obec Dojč

30. 7 .2019

Zmluva o dielo

ZoD/5/2019

202 489,93 EUR dvestodvatisíc štyristoosemdesiatdeväť eur devädesiattri centov

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

24. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

4/2019/RZ

2 000,00 EUR dvetisíc

Atis

Obec Dojč

22. 7 .2019

Kúpna zmluva

3/2019/KZ

100,00 EUR jednosto

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

17. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

3/2019/RZ

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Jaroslav Ružička - J.R.SERVIS

Obec Dojč

12. 7 .2019

Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb

2/2019/RZ

2 000,00 EUR dvetisíc

VKS ELTO s.r.o.

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 235