Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 10 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

300,00 EUR tristo

PEKAR SRs s.r.o.

Obec Dojč

11. 10 .2017

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

11. 10 .2017

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

17. 8 .2017

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Dojč

3/2017

660,00 EUR

DHZ Dojč

Obec Dojč

21. 7 .2017

Kúpna zmluva

2/2017/KZ

885,78 EUR osemsto osemdesiat päť eur, sedemdesiat osem centov

Elena Masaryková

Obec Dojč

11. 7 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

4/2017

80,00 EUR

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

30. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2017

1 550,00 EUR

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

29. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

5/2017

300,00 EUR

Klub vojenskej a policajnej histórie Dojč

Obec Dojč

27. 6 .2017

Zmluva o dielo č. 2128

2128

810 294,30 EUR

EURO-BUILDING, a.s.

Obec Dojč

23. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2017

150,00 EUR

ZO JDS

Obec Dojč

12. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho Zákonníka

37369

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dojč

6. 6 .2017

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

odojc406/2017

Neuvedené

EKOCHARITA, o.z.

Obec Dojč

31. 5 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

odojc382/2017

300,00 EUR

PEKAR s.r.o.

Obec Dojč

19. 5 .2017

dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorovaného zapracovanie a prax v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"

17/07/054/24

6 147,77 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

3. 5 .2017

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 31/403/2017 BVS

Neuvedené

BVS, a.s.

Obec Dojč

18. 4 .2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

17/07/50J/14

6 468,39 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

18. 4 .2017

dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

17/07/054/13

9 311,55 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

23. 3 .2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

800 137 02 17

216,36 EUR dvestošestnásť eur tridsať šesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

22. 3 .2017

Kúpna zmluva

1/2017/KZ

56,98 EUR

Hilda Hajlová

Obec Dojč

22. 3 .2017

Zmluva o spolupráci

1713200021-ZoS

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

8. 3 .2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

Z/1/2017

230,00 EUR

EKOTEC, s.r.o.

Obec Dojč

13. 2 .2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

7. 2 .2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluva o dodávke plynu

20,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

6. 2 .2017

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

30. 1 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2017

0,00 EUR

Obec Dojč

TJ Družstevník Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 76-100 z 230