Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 1 .2017

Rámcová zmluva

CO/02/17/1

80,00 EUR osemdesiat

Kávomaty, s.r.o.

Obec Dojč

30. 12 .2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Obec Borský Mikuláš

Obec Dojč

27. 12 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

6/2016

600,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

22. 12 .2016

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

tz2016-12-14jv28

194,00 EUR jednosto devädesiat štyri

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dojč

15. 12 .2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce z 15.11.2016

1

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

25. 11 .2016

Dohoda č. 16/07/054/83

Dohoda č. 16/07/054/83

5 442,24 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

25. 11 .2016

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o dielo

26,40 EUR

Pavel Danko

Obec Dojč

24. 11 .2016

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 75/1010/2016 BVS

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dojč

16. 11 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

15. 11 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2016

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

31. 10 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

315,98 EUR

Obec Dojč

Stanislav Harnoš

19. 10 .2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov do projektu rekonštrukcie spoločnej ČOV

2016/Zmluva

14 255,00 EUR štrnásť tisíc dvestopäťdesiat päť

Obec Dojč

Obec Štefanov

3. 10 .2016

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2016

Zmluva o spolupráci 1/2016

1 000,00 EUR

Obec Dojč

MAS Záhorie

3. 10 .2016

Zmluva č. 1276/01/Nn/2016

Zmluva o nájme lesných pozemkoch

5 972,00 EUR

Obec Dojč

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

29. 9 .2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2016

180,00 EUR

Obec Dojč

Miriam Ivánková

22. 9 .2016

Dohoda č. 16/07/010/20

Dohoda č. 16/07/010/20

0,00 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

22. 9 .2016

Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločenská zmluva

5 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

7. 9 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2016

100,00 EUR

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

7. 9 .2016

Zmluva č. 115455 08U01

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fo

220 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dojč

7. 9 .2016

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

0,00 EUR

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

7. 9 .2016

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

368,00 EUR

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

6. 9 .2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2016

50,00 EUR

Obec Dojč

Joga v dennom živote

5. 9 .2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2016

20,00 EUR

Obec Dojč

ZUŠ

25. 8 .2016

Dohoda č. 16/07/054/71

Dohoda č. 16/07/054/71

9 522,30 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

12. 8 .2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien č. 16/1069/15/13200/068-ZoS/VB zo dňa 12.08.2016

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 230