Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 7. 2019

40/2019

oprava výtlkov na MK vyfrézovaním a asfaltovaním

25,00 EUR

EuroBrik s.r.o.

Obec Dojč

3. 5. 2019

29/2019

Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska

1 359,00 EUR jedentisíc tristo päťdesiat deväť

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

15. 4. 2019

23/2019

rovnošata pánska, rovnošata dámska, zásahová obuv, svietidlo na zásah

1 170,72 EUR jedentisíc jednostosedemdesiat eur sedemdesiat dva centov

PYROTEX s.r.o.

Obec Dojč

15. 3. 2019

12/2019

objednávka tlačovín - rodný list, sobášny list, úmrtný list, žiadosť o uzavretie manželstva

11,40 EUR jedenásť eur 40/100

Centrum polygrafických služieb

Obec Dojč

14. 3. 2019

11/2019

pero s potlačou, 250 ks

255,00 EUR dvestopäťdesiat päť

National Pen

Obec Dojč

15. 3. 2019

9/2019

Služby na podporné činnosti k podaniu žiadosti o NFP na komunitné centrum.

2 000,00 EUR

TWINS FIN, s.r.o.

Obec Dojč

14. 3. 2019

10/2019

Cyrilometodské krížiky

550,00 EUR

Martin Horinka - RENOVA

Obec Dojč

13. 3. 2019

8/2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie Hasičská zbrojnica - zmena (úprava pôvodnej PD pre TJ)

4 000,00 EUR

VB Projekt, s.r.o.

Obec Dojč

8. 3. 2019

7/2019

Oprava strechy na Dome smútku

4 553,94 EUR

Ľubomír Martiš - klampiarske práce

Obec Dojč

7. 2. 2019

4/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie "Komunitné centrum"

2 000,00 EUR

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

23. 1. 2019

5/2019

Cyrilomedotské krížiky

275,00 EUR

Martin Horinka - RENOVA

Obec Dojč

18. 1. 2019

6/2019

Znalecký posudok

135,34 EUR

Ing. Stanislav Lasica

Obec Dojč

15. 1. 2019

3/2019

banketový stolík

242,40 EUR

B2B Partner, s.r.o.

Obec Dojč

15. 1. 2019

2/2019

prečalúnenie 40 ks stoličiek

480,00 EUR

Štefan Valo

Obec Dojč

10. 1. 2019

1/2019

mestský mobiliár - lavičky antivandal a odpadkové koše

4 040,00 EUR

VR-Trade, s.r.o.

Obec Dojč

7. 11. 2018

117/2018

vypracovanie PD "SA-Dojč-IBV Otrubnica, VNK, TS, NNK"

2 220,00 EUR dvetisícdvestodvadsať

ELPRO VaJ, s.r.o.

Obec Dojč

24. 10. 2018

107/2018

Oprava stropu a stien v ŠJ.

2 820,00 EUR dvetisícosemstodvadsať

Peter Hrozen

Obec Dojč

22. 10. 2018

113/2018

Nákupné poukážky pre dôchodcov

1 260,00 EUR jedentisícdvestošesťdesiat

COOP Jednota Senica

Obec Dojč

15. 10. 2018

105/2018

Ozvučenie KD Dojč podľa ponuky

2 873,00 EUR dvetisícosemstosedemdesiattri

BS Acoustics, s.r.o.

Obec Dojč

12. 9. 2018

99/2018

Montáž parapetov na telocvični ZŠ.

1 029,00 EUR jedentisícdvadsaťdeväť

Ľubomír Martiš - klampiarske práce

Obec Dojč

10. 9. 2018

103/2018

Konvektomat do ŠJ s príslušenstvom

8 189,71 EUR osemtisícjednostoosemdesiatdeväť eur sedemdesiatjeden centov

A-nova, s.r.o.

Obec Dojč

4. 9. 2018

93/2018

Tlakové čistenie kanalizácie

1 960,00 EUR jedentisícdeväťstošesťdesiat

Eva Fratričová

Obec Dojč

30. 8. 2018

90/2018

Elektroinštalačné práce - kabíny TJ

2 220,00 EUR dvetisícdvestodvadsať

MP-Elmont, s.r.o.

Obec Dojč

23. 8. 2018

81/2018

Odevy pre hasičov, materiál DHZ a OOPP podľa vlastného výberu

2 150,00 EUR dvetisícjednostopäťdesiat

PYROTEX s.r.o.

Obec Dojč

19. 7. 2018

69/2018

Výmena opony a zásteny v KD.

2 590,00 EUR dvetisícpäťstodevädesiat

Ľubica Šlosiarová - TEKA

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 392