Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 6. 2018

62/2018

mestský mobiliár - lavičky, koše, oprava lavičiek

5 655,00 EUR päťtisícšesťstopäťdesiatpäť

VR-Trade, s.r.o.

Obec Dojč

27. 4. 2018

44/2018

Odevy pre hasičov podľa vlastného výberu

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto

PYROTEX s.r.o.

Obec Dojč

11. 4. 2018

32/2018

Oprava strechy zdravotného strediska

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Ľubomír Martiš - klampiarske práce

Obec Dojč

9. 4. 2018

30/2018

nákup tlačiarne RICOH Aficio MP C 2011

2 204,00 EUR dvetisícdvestoštyri

Atis

Obec Dojč

14. 2. 2018

16/2018

nákup notebokov ACER

1 100,00 EUR jedentisícjednosto

Atis

Obec Dojč

17. 1. 2018

9/2018

Vybudovanie kamerového systému pri OcÚ

1 100,00 EUR jedentisícjednosto

KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Obec Dojč

10. 1. 2017

2017/001

Predplatné časopisu

49,50 EUR

AJFA + AVIS, s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/164

Kancelárske potreby

210,71 EUR dvestodesať eur sedemdesiat jeden entov

Eduard Rehák - ADIS

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/162

žiarovky do KD a výbojky VO - revitalizácia

33,96 EUR

VKS ELTO s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/163

posypový vozík

301,20 EUR

KWESTO, s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/158

predplatné portál VSSR

96,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/159

školenie Daň z príjmov právnických osôb za rok 2016 pre obce

29,00 EUR

RVC Senica, s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/160

školenie Všetky novoty vo VO

29,00 EUR

RVC Senica, s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/161

školenie Nové civilné súdne konania pre obce

29,00 EUR

RVC Senica, s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/157

hydrant v zdravotnom stredisku a ŠJ

357,60 EUR

MOLUMI s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/156

čistiace prostriedky - OcÚ, KD, OZS

102,76 EUR

Emil Krajčík, s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/154

tonery

135,98 EUR

Atis

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/155

tonery

60,01 EUR

Atis

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/153

materiál na striedačky TJ

132,35 EUR

emtei plus, spol. s r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/150

zmeny v PD ZpS

192,00 EUR

Ing. arch. Iveta Kopecká

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/151

vývoz žumpy KD, OcÚ - verejné WC 2016

585,60 EUR

Marián Beňák

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/152

tlač materiálov - ples, Vianoce

39,73 EUR

g&h s.r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/149

maľovanie KD

348,91 EUR

MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/148

laty na vianočné stánky

65,04 EUR

emtei plus, spol. s r.o.

Obec Dojč

14. 11. 2019

2016/147

obecné noviny 4/2016

106,06 EUR

g&h s.r.o.

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 392