Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Detail zmluvy OAKZ-Z-30031T624

Číslo zmluvy:
OAKZ-Z-30031T624
Názov:
Zmluva o poskytnutí NFP
Predmet zmluvy:
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Dojč Kód projektu v ITMS2014+: 310031T624 Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trnavský kraj, okres Senica, obec Dojč Výzva - kód Výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24
Cena:
133 061,84 EUR jednostotridsaťtritisíc šesťdesiatjeden eur osemdesiatštyri centov
1. Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia SR
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Zmluvná strana:
Obec Dojč
IČO: 00309508
DIČ: 2021063693
Adresa: Dojč 125
Telefón: 0911534974
E-mail: obec@dojc.sk
Web: www.dojc.sk
Meno podpisujúcej osoby:
PaedDr. Slavomíra Melišová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
10. 1. 2020
Dátum účinnosti zmluvy:
7. 6. 2019
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
7. 6. 2019
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené