Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Detail zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2019-003151

Číslo zmluvy:
ZM_SEP-IMRK2-2019-003151
Názov:
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet zmluvy:
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Komunitné centrum - Dojč Kód projektu v ITMS2014+ : 312061W147 Miesto realizácie projektu : Západné Slovensko, Trnavský kraj, Okres Senica, obec Dojč Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2 Použitý systém financovania : kombinovaný systém predfinancovania a refundácie
Cena:
181 340,42 EUR jednostoosemdesiatjedentisíc tristoštyridsať eur štyridsaťdva centov
1. Zmluvná strana:
Obec Dojč
IČO: 00309508
DIČ: 2021063693
Adresa: Dojč 125
Telefón: 0911534974
E-mail: obec@dojc.sk
Web: www.dojc.sk
2. Zmluvná strana:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Adresa: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
Meno podpisujúcej osoby:
PaedDr. Slavomíra Melišová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2019
Dátum účinnosti zmluvy:
28. 11. 2019
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
22. 11. 2019
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
ZM_SEP-IMRK2-2019-003151.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Poznámka:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4330901&l=sk