Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 9 .2018

Rámcová kúpna zmluva

4254/01

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Dojč

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

28. 8 .2018

Zmluva o

1/2018/dotácie

80,00 EUR osemdesiat

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

20. 8 .2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Dojč

2/2018/ZoS

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Dojč

Slovenský futbalový zväz

10. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2018/dotácie

700,00 EUR sedemsto eur

DHZ Dojč

Obec Dojč

10. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2018/dotácie

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

25. 7 .2018

Kúpna zmluva

Z201823957_Z

67 900,00 EUR šesťdesiatsedemtisíc deväťsto eur

Marián ŠUPA

Obec Dojč

13. 7 .2018

Kúpna zmluva

1/2018/KZ

1,00 EUR jeden

Anna Hrebenárová

Obec Dojč

9. 7 .2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018/ZoZVB

bezodplatne

ST Development, s.r.o.

Obec Dojč

26. 6 .2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-45-6-2018-SK

696,00 EUR šesťstodevädesiatšesť

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

26. 6 .2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-45-6-2018-SK

430,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

22. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2018/dotácie

1 170,00 EUR

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

22. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2018/dotácie

150,00 EUR

ZO JDS

Obec Dojč

19. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/58

90 570,00 EUR devädesiattisíc päťstosedemdesiat

Obec Dojč

Ministerstvo životného prostredia SR

18. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/58

90 570,00 EUR devädesiattisíc päťstosedemdesiat

Ministerstvo životného prostredia

Obec Dojč

14. 6 .2018

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSL

BAL-45-6-2018-SK

696,00 EUR šesťstodevädesiatšesť

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

4. 6 .2018

Dodatok č. 3

03/2018

630,00 EUR šesťsto tridsať

Obec Dojč

RVC Senica, s.r.o.

22. 5 .2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

22. 5 .2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

27. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38 362

3 000,00 EUR

Obec Dojč

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19. 4 .2018

Zmluva o bežnom účte

2/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

19. 4 .2018

Zmluva o bežnom účte

1/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

17. 4 .2018

Zmluva o dielo

018003

1 290,72 EUR jedentisíc dvestodevädesiat eur 72/100

TANDEM-SK, s.r.o.

Obec Dojč

17. 4 .2018

Zmluva o dielo

018004

1 446,00 EUR jedentisíc štyristoštyridsaťšesť

TANDEM-SK, s.r.o.

Obec Dojč

10. 4 .2018

Servisná zmluva

01/2018/SZ

90,00 EUR

Obec Dojč

Atis

23. 3 .2018

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2018/ZoSaZFP

781,85 EUR sedemstoosemdesiat jeden eur, osemdesiatpäť centov

Obec Dojč

Mesto Senica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 235