Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 5 .2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

22. 5 .2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

27. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38 362

3 000,00 EUR

Obec Dojč

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19. 4 .2018

Zmluva o bežnom účte

2/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

19. 4 .2018

Zmluva o bežnom účte

1/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

17. 4 .2018

Zmluva o dielo

018003

1 290,72 EUR jedentisíc dvestodevädesiat eur 72/100

TANDEM-SK, s.r.o.

Obec Dojč

17. 4 .2018

Zmluva o dielo

018004

1 446,00 EUR jedentisíc štyristoštyridsaťšesť

TANDEM-SK, s.r.o.

Obec Dojč

10. 4 .2018

Servisná zmluva

01/2018/SZ

90,00 EUR

Obec Dojč

Atis

23. 3 .2018

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2018/ZoSaZFP

781,85 EUR sedemstoosemdesiat jeden eur, osemdesiatpäť centov

Obec Dojč

Mesto Senica

23. 3 .2018

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2018-03-12vs4

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

23. 3 .2018

Zmluva o aktualizácii dát katastra

tz2018-03-19vs2

36,00 EUR tridstať šesť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

7. 2 .2018

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

540,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Dojč

12. 12 .2017

Kúpna zmluva o kúpe stroja

Kúpna zmluva

3 750,00 EUR tritisíc sedemsto päťdesiat

Jakub Maxian

Obec Dojč

6. 12 .2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

512,82 EUR päťstodvanásť eur osemdesiat dva centov

Radoslav Pavúček

Obec Dojč

11. 10 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

300,00 EUR tristo

PEKAR SRs s.r.o.

Obec Dojč

11. 10 .2017

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

11. 10 .2017

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

17. 8 .2017

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Dojč

3/2017

660,00 EUR

DHZ Dojč

Obec Dojč

21. 7 .2017

Kúpna zmluva

2/2017/KZ

885,78 EUR osemsto osemdesiat päť eur, sedemdesiat osem centov

Elena Masaryková

Obec Dojč

11. 7 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

4/2017

80,00 EUR

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

30. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2017

1 550,00 EUR

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

29. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

5/2017

300,00 EUR

Klub vojenskej a policajnej histórie Dojč

Obec Dojč

27. 6 .2017

Zmluva o dielo č. 2128

2128

810 294,30 EUR

EURO-BUILDING, a.s.

Obec Dojč

23. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2017

150,00 EUR

ZO JDS

Obec Dojč

12. 6 .2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho Zákonníka

37369

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 76-100 z 244