Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 6 .2017

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

odojc406/2017

Neuvedené

EKOCHARITA, o.z.

Obec Dojč

31. 5 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

odojc382/2017

300,00 EUR

PEKAR s.r.o.

Obec Dojč

19. 5 .2017

dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorovaného zapracovanie a prax v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"

17/07/054/24

6 147,77 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

3. 5 .2017

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 31/403/2017 BVS

Neuvedené

BVS, a.s.

Obec Dojč

18. 4 .2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

17/07/50J/14

6 468,39 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

18. 4 .2017

dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

17/07/054/13

9 311,55 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

23. 3 .2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

800 137 02 17

216,36 EUR dvestošestnásť eur tridsať šesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

22. 3 .2017

Kúpna zmluva

1/2017/KZ

56,98 EUR

Hilda Hajlová

Obec Dojč

22. 3 .2017

Zmluva o spolupráci

1713200021-ZoS

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

8. 3 .2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

Z/1/2017

230,00 EUR

EKOTEC, s.r.o.

Obec Dojč

13. 2 .2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

7. 2 .2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluva o dodávke plynu

20,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

6. 2 .2017

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

30. 1 .2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2017

0,00 EUR

Obec Dojč

TJ Družstevník Dojč

12. 1 .2017

Rámcová zmluva

CO/02/17/1

80,00 EUR osemdesiat

Kávomaty, s.r.o.

Obec Dojč

30. 12 .2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Obec Borský Mikuláš

Obec Dojč

27. 12 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

6/2016

600,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

22. 12 .2016

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

tz2016-12-14jv28

194,00 EUR jednosto devädesiat štyri

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dojč

15. 12 .2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce z 15.11.2016

1

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

25. 11 .2016

Dohoda č. 16/07/054/83

Dohoda č. 16/07/054/83

5 442,24 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

25. 11 .2016

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o dielo

26,40 EUR

Pavel Danko

Obec Dojč

24. 11 .2016

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 75/1010/2016 BVS

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dojč

16. 11 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

15. 11 .2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2016

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

31. 10 .2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

315,98 EUR

Obec Dojč

Stanislav Harnoš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 244