Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 11 .2015

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

30. 11 .2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

26. 11 .2015

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

23. 11 .2015

Zmluva o dielo o zimnej údržbe komunikácií

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Pavel Danko

Obec Dojč

19. 11 .2015

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

18. 11 .2015

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 38/2015

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

0,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Dojč

11. 11 .2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidnecie samostatne hospodáriacich roľníkov

Dohoda o poskytovaní údajov Sociálnej poisťovni

0,00 EUR

Sociálna poisťovňa

Obec Dojč

11. 11 .2015

Zmluva o dielo

Dodatok č. 1

126 754,56 EUR

Venimex Slovakia, s.r.o.

Obec Dojč

5. 10 .2015

Dohoda č. 15/07/010/19

o pomoci v hmotnej núdzi

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Dojč

29. 9 .2015

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

425,98 EUR

Róbert Morávek

Obec Dojč

25. 9 .2015

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 1/2015

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

0,00 EUR

Základná umelecká škola

Obec Dojč

16. 9 .2015

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemk

4 345,00 EUR

Peter Martinkovič, Darina Nemečkayová

Obec Dojč

10. 9 .2015

Dohoda č. 15/07/50J/29

o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Dojč

10. 9 .2015

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

30,00 EUR tridsať

ENVIROPOL, s.r.o.

Obec Dojč

4. 8 .2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Dojč

7. 7 .2015

Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania

Mandátna zmluva

0,00 EUR

Ing. Richard Tomík

Obec Dojč

28. 5 .2015

Zmluva o dielo

1/2015

145 448,39 EUR

Construction, s.r.o.

Obec Dojč

14. 4 .2015

Dodatok č. 1

KaHR-22VS-1001/0189/21

126 754,56 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Dojč

13. 4 .2015

Zmluva o poskytnutí architektonických služieb

Zmluva o poskytnutí architektonických služieb

16 680,00 EUR

Ing. arch. Iveta Kopecká

Obec Dojč

16. 3 .2015

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

4 509,62 EUR

Miroslav Opatovský

Obec Dojč

18. 2 .2015

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obch

0,00 EUR

PEKAR s.r.o.

Obec Dojč

2. 1 .2015

Zmluva o zabezpečovaní plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany a ocrany pred požiarmi

Zmluva o zabezpečovaní plnenia úloh v oblasti CO

0,00 EUR

Ivan Prídavka

Obec Dojč

11. 1 .2013

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0189/21

164 066,87 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Dojč

30. 10 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 9.11.2009

1/2009

980,00 EUR

RVC

Obec Dojč

30. 10 .2020

Zmluva č. 91/2009

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

860,00 EUR

RVC

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 176-200 z 252