Dojč - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Tabuľka váženia odpadov za rok 2020 - podklad pre vyrúbenie poplatku za ZKO - zmesový komunálny odpad: Prehľad množstiev ZKO_2020 (1.16 MB)

1. Poplatok za ZKO bol vypočítaný na základe schváleného VZN č. 9/2020 o odpadoch.

2. Výsledný súčet kilogramov, ktorý máte uvedený v platobnom výmere sa skladá z týchto častí:

a. Celkový súčet z tabuľky /polročné váženie/  x  2  = vyprodukované ZKO v kg za rok 

/na budúci rok už budú výsledné kilogramy zodpovedať realite váženia počas celého roka/

b. Počet obyvateľov v domácnosti  x  priemer ZKO z verejných priestranstiev /cintorín, odpadkové koše v parkoch a v obci, športový areál, kultúrny dom - testovanie, autobusové zástavky/.

c. V prípade, že ste aspoň raz za štvrťrok nemali ani jeden vývoz, prirátala sa vám priemerná časť na obyvateľa z celkového súčtu vyprodukovaného odpadu podľa schváleného VZN.

Čo všetko sú komunálne odpady? 

  • odpady z domácností vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa;
  • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
  • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Apelujeme na občanov, aby triedili a aby si boli za svoj odpad zodpovední, ale na druhú stranu vieme, že úplne "BEZODPADOVÁ" domácnosť neexistuje, ani že sa odpad z vašich konzumných domácností zo dňa na deň "nevyparil". V obci je nainštalovaný kamerový systém a možno by ste boli veľmi prekvapení kto a ako vynaliezavo sa zbavuje svojich odpadov.

 

 

INFORMÁCIE O TRIEDENÍ, INFORMAČNÉ VIDEÁ, KVÍZY O TRIEDENÍ, NOVINKY si pozrite na:

http://www.triedime.sk/

INFORMAČNÝ SPOT O ODPADOCH A TRIEDENÍ:

https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3

MUSÍ VZNIKAŤ TOĽKO ODPADU? video

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ? video