Dojč - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Papier (triedenie a recyklácia papiera)

Vedeli ste, že...?

 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát

  Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať.

 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
  Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.

 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
  + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.

 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 
  1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.