Dojč - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Obecné zastupiteľstvo

Vyvesené: 23. 11. 2021 Dátum zvesenia: 9. 12. 2021
Vyvesené: 23. 11. 2021 Dátum zvesenia: 9. 12. 2021
Vyvesené: 23. 11. 2021 Dátum zvesenia: 9. 12. 2021
Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Návrh VZN o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Návrh VZN o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Dojč Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Návrh VZN o organizácii miestneho referenda v obci Dojč Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Návrh VZN o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2022 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021
Návrh VZN o spôsobe číslovania stavieb v obci Dojč Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 11. 2021 Dátum zvesenia: 10. 12. 2021

Výrub drevín - konania

Oznámenie o začatí konania Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 19. 11. 2021 Dátum zvesenia: 20. 11. 2024

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponúk na predmet zákazky „ Komunitné centrum – Dojč“ Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 12. 11. 2019 Dátum zvesenia: 12. 11. 2029

Oznámenia o konaní

Oznámenie o začatí konania Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 14. 6. 2021 Dátum zvesenia: 15. 6. 2024