Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

COVID-19

22. - 24.01.2020

testovaniu COVID-19 – celoplošný skríning sme pristúpili s maximálnou zodpovednosťou. Krízový štáb obce na  svojom zasadnutí jednohlasne odporučil testovanie v našej obci. Prípravy sa rozbehli okamžite. Zabezpečili sme zmluvu s certifikovaným  MOM a začali hľadať dobrovoľníkov, najmä zdravotníkov. Všetci sme dúfali, že sa to podarí do soboty zvládnuť.  Vďaka nesmiernej ochote dobrovoľníkov, ktorí sa hlásili už od prvého oznamu v miestnom rozhlase. V piatok sme mali testovací tím k dispozícii od rána a testovala sa spoločnosť OMS, a.s., ktorá sídli v našom katastri, ale aj zamestnanci ZŠ s MŠ a o testovanie prejavili záujem aj Poľnohospodárske družstvo Dojč, spoločnosť EMTEI, s.r.o. a KUTLAK, s.r.o. V poobedných a večerných hodinách bolo umožnené testovať sa aj obyvateľom. Počas víkendu sme testovali podľa rezervačného harmonogramu.

2021

Rezervačný systém sme spustili v utorok a ihneď sa začal zapĺňať. Keďže sme mali dvoch zdravotníkov, ktorí mohli robiť ster, na jeden termín sa mohli prihlásiť dvaja klienti na testovanie. Zadali sme dvojminútový interval na klienta. Po skúsenosti z víkendového testovania, by sme do budúcnosti skrátili interval na minútu. Veľmi nám pomohli vopred pripravené zoznamy obyvateľov obce, ktorí nemuseli čakať kým sa vypíšu všetky potrebné údaje, nemuseli čakať ani na výsledok, ktorý bol doručený v zalepenej obálke do schránky každého testovaného. Problémom bolo len to, že niektorí z vás nemajú schránku, čím sa predlžoval čas doručenia, keďže obecná doručovateľka musela zvoniť, aby obálku doručila. Na výsledky čakali len klienti, ktorí nemajú v obci ani trvalý ani prechodný pobyt.

2021

Štát poskytol iba testy s tým, že cez médiá sľúbil preplatenie faktúr s nákladmi na testovanie. V priebehu týždňa sa menil manuál päťkrát, vo štvrtok popoludní sme sa dozvedeli, že štát neposkytne žiadne certifikáty, ale nebolo jasné, aké potvrdenie o absolvovaní testovania máme vydať klientom. Napriek tomu, že sa testovať malo od pondelka, usmernenie ako má vyzerať potvrdenie prišlo až v piatok pred obedom, kedy sa u nás už testovalo. My sme však použili vzor potvrdenia, ktorý sa nachádza ako príloha vyhlášky k testovaniu.

2021

Prihlásilo sa nám 12 dobrovoľníkov. Z toho boli 3 zdravotníci a 9 administrátorov. Požiadali sme aj Ozbrojené sily SR o poskytnutie jedného vojaka. 

Priebeh testovania bol pokojný a rady sa netvorili takmer vôbec. Viacerí dokonca výkony zdravotníkov a pomocníkov verejne ocenili, čo bolo veľkým povzbudením pre každého nasadeného.

 

Celkové výsledky testovania:

Počet otestovaných spolu: 823

Počet pozitívnych: 4

2021

Ďakujem dobrovoľníkom za ich záujem, ktorý sme nemohli ani uspokojiť, ale verím, že niekedy v budúcnosti dáme šancu aj ostatným, na ktorých sa nedostalo.    Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom zdravotníkom, dobrovoľníkom administrátorom, obecnej doručovateľke a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na testovaní v našej obci. Úprimne vám ďakujem a vyslovujem vám obdiv. Prihlásili ste sa dobrovoľne, aby ste nám pomohli v čase krízy. Neváhali ste obetovať svoj voľný čas a riskovali ste svoje zdravie pre dobro nás všetkých.

Slávka Melišová, starostka obce

19. 4. 2024

Oznámenie o úmrtí nášho rodáka

NovinkyZobraziť viac

4. 5. 2024

BEH - Dojčanská "9"tka 2024

Kalendár podujatíZobraziť viac

8. 4. - 10. 5. 2024

Jarná deratizácia 2024

Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 3. 2024

Obmedzenie cestnej premávky v úseku Biela hora od 2.4.2024

NovinkyZobraziť viac

28. 2. 2024

Oznámenie o miere vytriedenia za rok 2023

NovinkyZobraziť viac