Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

MAS Záhorie

MAS miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

http://www.maszahorie.eu/

dotazník na stiahnutie