Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Smútočné oznamy

_____________________________________________________________________________________________

Smútiaca rodina Žilínková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, švagor, strýko pán Jozef Žilínek vo veku 72 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v piatok 20.5.2022 o 11:00 hodine v Dome smútku v Senici.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 28.2.2022 mala pohreb pani Marta Ráziková, rod. Mikulová. Zomrela vo veku 66 rokov.

______________________________________________________________________________________________

Smútiaca rodina Gozorová, Kadlečíková a Huttová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila krstná mama a teta pani Agneša Mrázová vo veku nedožitých 87 rokov. Rozlúčka so zosnulou bola v piatok 21. januára 2022 o 13-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Černochová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, dedko, krstný otec, brat, strýko, švagor, svokor a svat pán Ervín Černoch vo veku 58 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 10. januára 2022 o 13-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Mrázová, Gozorová, Kadlečíková a Huttová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, krstný otec a strýko pán Vladimír Mráz vo veku 86 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v piatok 31. decembra 2021 o 13-tej hodine v dome smútku  v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Vojtelová a Furdeková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila mamička, babka, prababka, krstná mama, teta a svokra pani Vilma Petrášová vo veku 86 rokov. Rozlúčka so zosnulou bola vo štvrtok 30. decembra 2021 o 13-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Otočková, Zervanová, Matulová a Jankovičová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec, starý ote a prastarý otec, strýko, švagor a svokor pán Jozef Otočka vo veku 88 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 8. decembra 2021 o 14-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Štorová, Katriňáková a Ganzlmárová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila manželka, maminka, babka, sestra, krstná mama, teta a švagriná pani Mária Štorová, rod. Ganzlmárová vo veku 66 rokov. Rozlúčka so zosnulou bude v utorok 7. decembra 2021 o 14-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Novotníčková, Ferková a Holánová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor a strýko pán Peter Novotníček vo veku nedožitých 64 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 1. decembra 2021 o 14-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Božková a Žilínková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila krstná mama, teta a švagriná pani Agneša Žilínková vo veku 87 rokov. Rozlúčka so zosnulou bude v piatok 5. novembra 2021 o 14-tej hodine v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Gulišová s hlbokým zármutkom oznamuje, že ich navždy opustila maminka, babka a prababka pani Helena Lešková vo veku 92 rokov. Rozlúčka so zosnulou bola vo štvrtok 23. septembra 2021 o 14:00 hod v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Semianová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila sestra, matka, švagriná, teta, krstná mama, naša bývalá rodáčka pani Viera Vranová rod. Samková vo veku 56 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bola v utorok 21. septembra 2021 o 13:00 hod na Myjave.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Šullová, Krištofová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, krstný otec, strýko pán Pavol Šulla vo veku 78 rokov. Rozlúčka so zosnulým bola v stredu 4. augusta 2021 o 14:00 hod v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Kujovská s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec, dedko, pradedko, brat, krstný otec, strýko, svokor a kamarát pán Jozef Kujovský vo veku nedožitých 73 rokov. Rozlúčka so zosnulým bola v piatok 30. júla 2021 o 14:00 hod. v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Sapárová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, dedko, brat, švagor, krstný otec, strýko, svokor a kamarát pán Marián Sapár vo veku nedožitých 52 rokov. Rozlúčka so zosnulým bola v piatok 25. júna 2021 o 14:00 hod v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Melišová a Mlčúchová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila mama, stará mama, sestra a krstná mama pani Terézia Melišová vo veku nedožitých 72 rokov. Rozlúčka so zosnulou bola 9. júna 2021 v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Macháčková, Zichová a Rusňáková s hlbkým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila mama, stará mama, sestra, teta, švagriná, svokra a svatka pani Mária Pakostová vo veku 69 rokov. Rozlúčka so zosnulou bola 8. júna 2021 v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Žilínková, Caletková, Mičová a Sekvencová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila mama, stará mama, prastará mama, sestra, teta a švagriná pani Antónia Žilínková vo veku 86 rokov. Rozlúčka so zosnulou bola vo štvrtok 3. júna 2021 v dome smútku v Dojči. Úprimnú sústrasť trúchliacej rodine.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Kaššáková, Kucejová a Fedorová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich 11. mája 2021 navždy opustila manželka, maminka, babka, prababka, sestra, krstná mama, teta, švagriná, svokra a svatka pani Albína Kaššáková vo veku 78 rokov. V mene obecného úradu vyslovujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.2021 zomrela pani Zdenka Zervanová, rodená Urminská vo veku 80 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.3.2021 zomrela pani Emília Žilínková vo veku 90 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.3.2021 zomrel pán Andrej Dubovický vo veku 53 rokov po dlhej a ťažkej chorobe. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.3.2021 zomrela pani Zdenka Otočková, rodená Morávková, vo veku 80 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3.2021 zomrela pani Anna Čechová vo veku 77 rokov. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.3.2021 zomrel pán Albín Gozora vo veku nedožitých 70 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Reháková a Horná s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich dňa 12.3.2021 navždy opustila babka, svokra, krstná mama, teta a švagriná pani Edita Reháková, rod. Horná vo veku 78 rokov. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vo štvrtok 4. marca 2021 sa smútiaca rodina Čmelová navždy rozlúčila v Přerove s našou rodáčkou pani Máriou Čmelovou, ktorá zomrela vo veku 91 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútiaca rodina Vizváryová, Slobodová a Čechová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že dňa 3.3.2021 ich navždy opustila maminka, babka, sestra, krstná mama, teta, švagriná, svokra a priateľka, naša rodáčka p. Zlatica Vizváryová, rod. Szabová vo veku 60 rokov. Úprimnú sústrasť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Smútočné oznamyDňa 31. januára 2021 zomrela pani Božena Drinková rod. Janžetičová vo veku 73 rokov. Parte_Božena Drinková (305.59 kB)