Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

Zmenou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov od 1.8.2021 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravovanie detí v školských jedálňach. Dotácia na stravu sa nebude poskytovať automaticky a celoplošne.

Oznam pre rodičov detí navštevujúcich Základnú školu s materskou školou v Dojči.

Zmenou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov od 1.8.2021 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravovanie detí v školských jedálňach. Dotácia na stravu sa nebude poskytovať automaticky a celoplošne. Zákonný zástupca si môže uplatniť daňový bonus na dieťa, ktorý je od 1.7.2021 vo výške 39,47 € pre deti od 6 do 15 rokov veku.  V prípade, že si zákonný zástupca neuplatňuje daňový bonus a chce poberať dotáciu na stravu pre svoje dieťa, musí do 30.7.2021 predložiť zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou, t.j. Obci Dojč:

1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktoré získa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Senici alebo

2. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ktoré získa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Senici alebo

3. čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Na dotáciu majú nárok deti od dovŕšenia 6 roku veku a deti do dovŕšenia 15 roku veku. Zvyšuje sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

Tlačivá čestného vyhláseniaformulár k potvrdeniu, že príjem rodiny je najviac vo výške sumy životného minima získate na webstránke obce Dojč alebo na webstránke UPSVaR.

 

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU:

  • ak zákonný zástupca uviedol zriaďovateľovi školy, že nárok na daňový bonus si ani jeden člen domácnosti neuplatnil, alebo nastali zmeny pri zaradení rodiny ako rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi, alebo rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima je poviný všetky zmeny oznamiť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonní zástupca predložil zriaďovateľovi školy príslušné potvrdenia,
  • ak sa poskytuje dotácia pre deti bez daňového bonusu, a ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa (napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnila nárok na daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu. Zákonný zástupúca je v takomto prípade vrátiť v plnej výške neoprávnene poskytnutú dotáciu,
  • ak zákonný zástupca z akéhokoľvek dôvodu neoprávnene poberá dotáciu na stravu, je povinný ju v plnej výške vrátiť.

Prílohy

čestné vyhlásenie_strava.docx

čestné vyhlásenie_strava.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,19 kB

Formular_na_posudenie_prijmu.pdf

Formular_na_posudenie_prijmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,12 kB
Dátum vloženia: 15. 7. 2021 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 7. 2021 17:08
Autor: Správce Webu