Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Miera triedenia za rok 2020

2021

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je:58,25 %.

Vážení obyvatelia,

odpadový rok s rokom sa stretol a predkladáme Vám informáciu o miere vytriedenia. V uplynulom roku sme urobili radikálnu zmenu vo vývoze komunálnych odpadov tým, že sme začali vážiť každú jednu odpadovú nádobu a neustále Vás informovali o vývozoch a  triedení. Poskytujeme Vám, našim obyvateľom, bezplatne farebné vrecia na triedený odpad, zelené lieviky, ktoré umožňujú zlievanie použitého kuchynského oleja do obyčajných plastových fliaš, ale aj kompostéry do Vašich dvorov a záhrad a Vy ste skutočne mnohí, zodpovedne pristúpili k triedeniu zložiek komunálneho odpadu. Výsledok, ktorý sme dosiahli, je Vašou zásluhou a veľmi Vám ďakujeme za vaše zodpovedné správanie pri triedení odpadov za uplynulý rok 2020.  

V roku 2018 sme mali mieru vytriedenia na úrovni 21,65% a skládkovací poplatok vo výške 10,- €/t.

V roku 2019 sme mali mieru vytriedenia na úrovni 35,53% a skládkovací poplatok vo výške 13,- €/t.

V priebehu kalendárneho roka sme vás informovali o vývoji triedenia v našej obci aj o hrozbe, že ak nebudeme dôslednejšie triediť a zostali by sme na úrovni do 40 % vytriedenia, zvýšil by sa nám poplatok za skládkovanie až na 22,- €/t. Vďaka vašej usilovnosti a zodpovednosti je miera vytriedenia za rok 2020 v našej obci 58,25%.  Poplatok za uskladnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na skládke bude v roku 2021 vo výške 15,- €/t, t.j. sa zvýši oproti roku 2019 len o 2,- €/t.

Verím, že i naďalej budeme zvyšovať mieru vytriedenia, ale aj predchádzať vzniku odpadov, aby sme nemuseli zvyšovať poplatky za komunálny odpad.

Sú medzi nami však aj takí, ktorí odpad netriedia a z odpadových nádob trčia nevytriedené zložky odpadu. Nálepkami sme ich upozorňovali na nedostatočne vytriedený komunálny odpad. Niektoré nálepky z odpadových nádob svojvoľne zmizli, ale pri každom označení nedostatočného triedenia, bola daná odpadová nádoba odfotografovaná a evidenciu si vedieme. Taktiež sme upozorňovali obyvateľov, ktorí mali nadprodukciu a nedostatočné triedenie zmesového komunálneho odpadu, na zvýšené poplatky za odpad. Vysvetľovali sme im, ako správne triediť, ako sa správať tak, aby množstvo ich vyprodukovaného odpadu nedoľahlo negatívne na ich peňaženku. Vo väčšine prípadov úspešne, v niektorých prípadoch, bohužiaľ, neúspešne.

SKLO, PAPIER, KOVY, PLASTY a BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE A ZÁHRAD sú komodity ktoré vieme vyseparovať z nášho komunálneho odpadu. Od roku 2020 podiel týchto separovaných zložiek na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov z domácností má veľký vplyv na cenu uskladnenia komunálneho odpadu na skládke.

Vážení obyvatelia, ešte raz vám ďakujem a verím, že aj naďalej a ešte vo väčšej miere sa všetci budeme venovať separovaniu odpadov. Náš zodpovedný prístup, naša výchova detí k triedeniu a k ochrane prírody, bude  mať pozitívny dopad na naše životné prostredie, ale v neposlednom rade aj na spravodlivú výšku poplatku za odpady v našej obci.                                                       

A ako sme triedili v roku 2020?

PLASTY

29,74 t

PAPIER

25,46 t

SKLO

25,31 t

KOVY

11,35 t

TETRAPAKY

0,92 t

ŠATSTVO

10,25 t

OLEJE A TUKY

631 kg

DREVO

1,19 t

NEBEZPEČNÝ ODPAD

6,099 t

DSO

4,59 t

ZKO

179,09 t

OBJEMNÝ ODPAD

6,15 t

miera vytriedenia - oznam tu

Prílohy

oznam miera vytriedenia 2020.pdf

oznam miera vytriedenia 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,68 kB
Dátum vloženia: 16. 2. 2021 12:26
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2021 12:36
Autor: Správce Webu