Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Ochrana lesov pred požiarmi

lesy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici Vás týmto žiada o ochranu lesov pred požiarmi zo strany vlastníkov lesa, správcov alebo obhospodarovateľov lesa, ktorí nie sú vyčlenení na výkon štátneho požiarneho dozoru, ich povinnosti sú uvedené v opatreniach na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

Lesy a požiare 2018

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

 

Za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa považuje obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) spôsobom v mieste obvyklým (v obecnom rozhlase, vyvesením na úradnej tabuli obce) pre celé územie okresu alebo časť okresu, ak je pre to dôvod. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru môže nastať nie len v jarnom období, ale hocikedy v priebehu roka, najmä v letných mesiacoch, ak sú na to vhodné podmienky, napríklad suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní. V tomto období je na lesných pozemkoch okrem iného zakázané aj fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety (napr. zápalky, ohorky cigariet). Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, ktorými je náš okres charakteristický, aby nevznikali zbytočné škody na lesných porastoch, a taktiež i na životnom prostredí, lebo lesná oblasť 01A Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom do kategórie A - lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom.

Prílohy

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia.pdf

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,41 kB

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.pdf

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,2 kB
Dátum vloženia: 21. 3. 2019 20:08
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 3. 2020 13:46
Autor: Správce Webu

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom