Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

Zobrazeno 1-30 z 141

Ambulancia všeobecného lekára v Dojči

Dátum: 5. 2. 2020

17. februára 2020 začína svoju činnosť ambulancia všeobecného lekára v Dojči, v ktorej bude ordinovať MUDr. Veronika Brenkus Steinerová.

Dojč - minulosť, ľudia, príbehy

Dátum: 6. 11. 2019

Obec pripravuje vydanie monografie o Dojči. Pomôžete nám?

Začína sa vykurovacia sezóna

Dátum: 6. 11. 2019

Spresnenie informácie o povinnosti kontroly kotlov a komínov.

2019

Kompostéry do domácností

Dátum: 10. 10. 2019

Ak máte záujem o ďalší kompostér, alebo ste sa rozhodli predsa len kompostovať v kompostéry, ohláste sa na Obecnom úrade telefonicky na čísle 034 653 61 22, e-mailom na add obec@dojc.sk a kompostér Vám bude privezený zamestnancami.
O kompostér môžete požiadať do 15.10.2019.

Výstava výšiviek

Dátum: 29. 9. 2019

Základná organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Dojči Vás pozýva na výstavu výšiviek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. októbra 2019 od 13,00 do 18,00 h v kultúrnom dome v Dojči.
Príďte si pozrieť, aké šikovné boli naše staré mamy.

BVS

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 22.08.2019

Dátum: 19. 8. 2019

BVS, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Dojč a v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Vám oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu dňa 22.8.2019 v čase od 8,00 do 13,00 h od čísla domu 458 po číslo domu 479.
BVS, a.s. žiada odberateľov v dotknutej časti obce o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody.

Malá kopa pýta viac 1

Malá kopa pýta viac

Dátum: 19. 8. 2019

Minulý týždeň sme Vás informovali o odpade vo výmole a prihlásení sa vinníkov. Netrvalo dlho a ku kope azbestových dosiek cca 3 m pred ne niekto vyviezol staré WC. Nelenilo sa mu, rozbiť ho na kúsky a aj s napúšťačom a plastovou doskou vyviesť do výmoľa. Spoznali ste vinníka podľa plastovej doky na WC, ktorá nie je bežná? Ak áno, dajte nám o ňom vedieť.
A aby toho nebolo málo, napriek tomu, že všade sa zbierajú plasty, tak niekto vrece s plastami vyhodil na poľnej ceste smerom k slamníku.
Odpad, ktorý je vyvezený na čiernu skládku musíme zlikvidovať a náklady na jeho likvidáciu platíme všetci, nielen ten, kto ho vytvoril.

retro

4. ročník Retro Zrazu

Dátum: 14. 8. 2019

1. Záhorácky Retro Club Vás pozýva na 4. ročník Retro Zrazu, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. augusta 2019.
viac v pozvánke nižšie

ODPAD VO VÝMOLE - VINNÍK SA PRIHLÁSIL

Dátum: 13. 8. 2019

Ďakujem všetkým všímavým obyvateľom, za oznámenie nezodpovedných obyvateľov, ktorí vytvorili skládku nebezpečného pri Dolinskom potoku o ktorej sme Vás informovali 8.8.2019.
Odpad vinníci odstránia na svoje náklady.

Ďakujeme za pomoc pri odhalení tohto konania.

#

8.8.2019 - odpad vo výmole

Dátum: 8. 8. 2019

Dnes, 8.8.2019, niekto vyviezol azbestovú vlnovku a asfaltovú vlnitú lepenku do výmoľa pri Dolinskom potoku. Po vinníkovi zostali stopy pneumatík osobného vozidla a prívesného vozíka, môžte si ich prezrieť na fotografiách.
Žiadame ho, aby skládku, ktorú vytvoril odstránil.
Ak odpad nebude odstránený tým, kto ho vyviezol, jeho likvidáciu zaplatíme všetci. Azbest môže likvidovať len špecializovaná firma.
Máme podozrenie, kto odpad vyviezol, ak by niekto z Vás mal bližšie informácie k odhaleniu vinníka, ďakujeme za ich poskytnutie.

Dostupnosť internetu v Dojči

Dátum: 7. 8. 2019

Spoločnosť O2 oznámila, že na samostatnej podstránke poskytuje informáciu o dostupnosti "Internetu na doma" v obci Dojč. Link na podstránku nájdete nižšie.

plasty

Mimoriadny vývoz plastov 12.08.2019

Dátum: 30. 7. 2019

Upozorňujeme obyvateľov, že v pondelok 12.08.2019 sa uskutoční mimoriadny vývoz plastov.

ZSE

Prerušenie dodávky elektrickej energie 2.8.2019

Dátum: 17. 7. 2019

Upozorňujeme obyvateľov bývajúcich na Závsí, Pod akropolou, na Kolónii a nová ulica na Záhumeniciach, že v piatok 2.8.2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie od 7,30 do 9,30 h z dôvodu plánovanej práce na zariadenia distribučnej sústavy.
Konkrétne čísla domov nájdete v tele správy.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dojči 26. júna 2019

Dátum: 21. 6. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dojči, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 19,00 v zasadačke Obecného úradu.
Program v pozvánke.

horúčavy

Úprava pracovného času z dôvodu horúčav

Dátum: 12. 6. 2019

Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky č. 544/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou, teplom alebo chladom pri práci je od 12. júna 2019 do odvolania upravený pracovný čas na Obecnom úrade v Dojči pri výskyte denných teplôt nad 32 ºC nasledovne:
administratívni zamestnanci od 7,00 do 13,00 h
prevádzkoví zamestnanci od 6,00 h do 12,00 h

Upozornenie Policajného zboru pre seniorov

Dátum: 4. 6. 2019

Polícia v uplynulých jarných mesiacoch zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia z páchanie podvodov na senioroch.
Samotné podozrenie z trestného činu podvodu na senioroch spočíva v tom, že doposiaľ nezistená osoba telefonicky kontaktuje seniorov za účelom bezplatnej kontroly plastových okien a zistenia ich stavu a či nie je potrebná oprava okien.

2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Dátum: 27. 5. 2019

Dňa 25. mája 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Výsledky volieb v našej obci nájdete nižšie.

z

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie na Obecnom úrade

Dátum: 10. 5. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že v stredu 15. mája 2019 v čase od 9,00 do 14,00 bude prerušená dodávka elektrickej energie na Obecnom úrade z dôvodu plánovanej odstávky Západoslovenskej distribučnej a.s. Z tohto dôvodu sa stránky na Obecnom úrade v čase od 9,00 do 14,00 h nebudú vybavovať.

Anketa o využití priestorov bývalej MŠ

Dátum: 5. 4. 2019

V prvom čísle Dojčanských novín sme zverejnili anketu, aby sme zistili Váš názor na využitie priestorov bývalej materskej školy. Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás žiadame o zapojenie sa do ankety. Anketový lístok môžete zaslať e-mailom alebo vhodiť do schránky pri vchode Obecného úradu do 12.04.2019.
Ďakujeme

Plomby na popolnice

Dátum: 3. 4. 2019


V nasledujúcich dňoch Vám budú doručené plomby na popolnice. Dostanete ste 20 ks plomb, nakoľko do konca roka bude 20 vývozov TKO. Plombu na popolnicu zavesíte vtedy, keď budete chcieť popolnicu vyviezť. Vyvážať by ste mali popolnicu len vtedy, keď je zaplnená minimálne do polovice. Vyvezená bude len popolnica s plombou.
Prečo plomby na popolnice?
Obec doposiaľ platila poplatok za manipuláciu s popolnicou bez ohľadu na to, či popolnica bola vyvezená. Na základe sledovania vývozu popolníc sme zistili, že pri jednom vývoze je vyvezených 350 ks popolníc zo 495. Takže poplatok za manipuláciu s popolnicou platíme navyše za 145 popolníc. Pri 120 l popolnici je tento poplatok vo výške 1,70 €/ks a pri 240 l popolnici je poplatok vo výške 2,65 €/ks. Ak ušetríme na poplatkoch za manipuláciu s popolnicami, nebudeme musieť zvyšovať poplatok za TKO na obyvateľa.
Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že aj Vám záleží na nezvyšovaní poplatku za TKO v našej obci.

lesy

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 21. 3. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici Vás týmto žiada o ochranu lesov pred požiarmi zo strany vlastníkov lesa, správcov alebo obhospodarovateľov lesa, ktorí nie sú vyčlenení na výkon štátneho požiarneho dozoru, ich povinnosti sú uvedené v opatreniach na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

OZNAM O MIERE VYTRIEDENIA ODPADU V ROKU 2018

Dátum: 28. 2. 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.).
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2018 je: 21,65 %.
Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona.
Pre našu samosprávu to znamená v roku 2019 zvýšenie nákladov na zvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu z 5,04 €/t na 10 €/t.

Zoznam výšky nedoplatkov za rok 2018

Dátum: 5. 2. 2019

V časti zverejňovanie - ekonomické dokumenty sú zverejnené aktuálne výšky nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti a poplatkoch za komunálny odpad a psa.
Aktualizované 03.04.2019

pošta

POZOR ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

Dátum: 1. 2. 2019

Slovenská pošta, a.s., pobočka Dojč oznamuje zmenu prevádzkových hodín pre verejnosť. Viac nižšie...

logo

Prezidentské voľby 2019

Dátum: 28. 1. 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Druhé kolo volieb prezidenta SR by sa malo konať 30. marca 2019.

Zber papiera

Dátum: 28. 1. 2019

Technické služby Senica, sa ospravedlňujú, že dnes 28.01.2019 nezbierali papier z technických a klimatických dôvodov. Papier sa bude zbierať zajtra, 29.01.2019.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM PRE RODIČOV

Dátum: 4. 1. 2019

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu. Ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou sme požiadali o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy – predškolák.
Dotácia sa poskytuje len na dieťa, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo (desiatu, olovrant).
V prípade, že dieťa bude choré, nebude splnená podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti, a preto nie je možné jedlo uhradiť z dotácie. Preto rodičia musia svoje deti odhlasovať zo stravy v prípade choroby, ak tak neurobia, stravu budú musieť v plnej výške uhradiť. Prvý deň choroby dieťaťa je možné jedlo odobrať a uplatniť dotáciu, ale ostatné dni choroby dieťaťa musí byť dieťa zo stravovania odhlásené.
Vyúčtovanie dotácie musí byť v súlade s pedagogickou dokumentáciou materskej školy.
Ďakujeme za pochopenie

zd

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 2. 1. 2019

Upozorňujeme obyvateľov, že dňa 14. januára 2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8,30 do 14,30 h od čísla domu 179 po číslo domu 263, od čísla domu 412 po číslo domu 448 v časti Kolónia.

zd

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Dátum: 2. 1. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2019.

2019

PF 2019

Dátum: 2. 1. 2019

V novom roku si napíšte do svojich sŕdc,
že každý deň je najlepším dňom vášho života.
To vám prinesie to najcennejšie, čo vám môže život dať.

Zobrazeno 1-30 z 141