Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zanedbané hrobové miesta

Zanedbané hrobové miesta, povinnosti nájomcu hrobového miesta, vysadené tuje na hroboch, ohlasovanie úprav hrobových miest, neporiadne kamenárske firmy ... čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Kapacita nášho cintorína sa pomaly napĺňa. Obec vybudovala aj z tohto dôvodu kolumbárium - urnovú stenu. Už druhý rok monitorujeme starostlivosť o hrobové miesta na našom cintoríne, kde je 54 hrobových miest, o ktoré sa viditeľne nikto nestará: fotogaleria/cintorin/  V tejto sekcii nájdete aj fotografie hrobov, na ktorých sú vysadené tuje, prípadne iné ihličnany. Toto je zakázané a majiteľov týchto hrobových miest vyzývame, aby si tuje presadili do vlastných záhrad.

Obec Dojč vyzýva občanov aby:

1. Ak majú uzatvorenú zmluvu na hrobové miesto / miesta, aby sa o ne starali podľa ustanovení nájomnej zmluvy:  Povinnosťou nájomcu v zmysle článku IV. nájomnej zmluvy ods. 4 písm. c) je „nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady“ alebo v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v § 24 ods. c) „udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady“. fotogaleria/cintorin/zanedbane-hroby-616sk.html

2. Ak o hrobové miesto už nemajú záujem, aby to oznámili na Obecnom úrade v Dojči a vo vzájomnej súčinnosti zrušili nájomnú zmluvu, aby sa tieto hrobové miesta mohli poskytnúť novým záujemcom, prípadne ich zrušením bolo možné upraviť uličky medzi hrobovými miestami.

Tiež by sme chceli pripomenúť, že:

- na hrobových miestach nie je povolené vysádzať tuje (na 39 hrobových miestach ešte stále sú tuje a kríky vysadené), preto vás žiadame, aby ste v tomto jesennom období presadili tuje z hrobových miest do vlastných záhrad fotogaleria/cintorin/hrobove-miesta-s-vysadenymi-tujami-ihlicnanmi-615sk.html

- nájomca hrobového miesta je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie pohrebiska;

- ak chcete robiť rekonštrukciu alebo nejakú úpravu na svojom hrobovom mieste, ste povinný túto skutočnosť oznámiť pred začatím prác na Obecnom úrade v Dojči (čl. IV. ods. 2 nájomnej zmluvy).

Ďalším problémom na našom cintoríne sú kamenárske firmy, ktoré po oprave alebo obnove vášho hrobového miesta zanechajú pôvodný náhrobok alebo pôvodné náhrobné platne pohodené kade tade po našom cintoríne. Takisto sme v poslednom období riešili znečistenie okolitých hrobových miest od malty, hliny alebo úlomkov, ktoré vznikli pri obnove hrobových miest. Preto vás žiadame, aby ste vždy oznámili obecnému úradu každú opravu, obnovu alebo akýkoľvek zásah do vášho hrobového miesta, vrátane názvu a kontaktu na firmu, ktorá bude úpravy realizovať.

Vopred ďakujeme za pochopenie a za rešpektovanie týchto požiadaviek. Naším spoločným cieľom je dôstojné, upravené a občanom dostupné pietne miesto.

                                                

Dátum vloženia: 14. 10. 2020 14:22
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2020 14:53
Autor: Správce Webu

Mobilná aplikácia

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom