Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zápis detí do materskej školy

2021

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 10. mája 2021 do 14. mája 2021 v priestoroch materskej školy v čase od 6.30 – 16.00 hod.

Základná škola s materskou školou oznamuje, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

od 10. mája 2021 do 14. mája 2021

v priestoroch materskej školy v čase od 6.30 – 16.00 hod.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenieo zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.Formulár žiadosti si môžete stiahnuť na web stránke materskej školy www.msdojc.sk, alebo si ju vyzdvihnúť v materskej škole.      

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dátum vloženia: 1. 5. 2021 8:32
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 5. 2021 8:38
Autor: Správce Webu