Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

2021

Zber elektroodpadu

Dátum: 8. 4. 2021

V sobotu 17.4. a 24.4. sa uskutoční mobilný zber elektroodpadu. Elektroodpad môžete vyložiť v popoludňajších hodinách pred rodinný dom.

2020

Rezervačný systém 9.4. a 10.4. 2021 na testovanie COVID-19

Dátum: 30. 3. 2021

Rezervačný systém na testovanie je otvorený.

Dôležité upozornenie od Polície SR!!!

Dátum: 26. 2. 2021

Polícia Slovenskej republiky  sa obracia na obce a mestá so žiadosťou o zverejnenie upozornení a odporúčaní na možný výskyt nových spôsobov páchania trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k seniorom, a to v spojitosti s aktuálnym „Sčítaním obyvateľov SR 2021."

2021

Miera triedenia za rok 2020

Dátum: 16. 2. 2021

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je:58,25 %.

2021

Výmena odpadových nádob na komunálny odpad

Dátum: 25. 1. 2021

9.2. sa budú vyvážať odpadové nádoby na komunálny odpad. Ak ste si nahlásili výmenu odpadovej nádoby z 240 litrov na 120 litrov, alebo 120 litrovú na 80 litrovú nechajte po výsype odpadovú nádobu určenú na výmenu na ulici, v poobedných hodinách vám bude vymenená.

Zobrazeno 1-5 z 182