Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Novinky

Dôležité upozornenie od Polície SR!!!

Dátum: 26. 2. 2021

Polícia Slovenskej republiky  sa obracia na obce a mestá so žiadosťou o zverejnenie upozornení a odporúčaní na možný výskyt nových spôsobov páchania trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k seniorom, a to v spojitosti s aktuálnym „Sčítaním obyvateľov SR 2021."

2021

Zber konárov

Dátum: 26. 2. 2021

Od 26.2. do 7.3. sa uskutoční zber konárov na vyhradených miestach.

2021

Miera triedenia za rok 2020

Dátum: 16. 2. 2021

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Dojč predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je:58,25 %.

2020

Rezervačný systém 26.2. -27.2. 2021 na testovanie COVID-19

Dátum: 10. 2. 2021

Vážení obyvatelia, rezervačný systém pre testovanie, je už sprístupnený. Na jeden rezervačný formulár, prosím, vypĺňajte len jedného človeka. Ak vidíte svoj termín - čas stále voľný, znamená to, že rovnaký čas je voľný u druhého zdravotníka. Nevytvárajte prosím duplicitné rezervácie, ďakujeme.

2021

Testovanie COVID-19

Dátum: 3. 2. 2021

19.2. a 20.2. 2021 sa uskutoční testovanie obyvateľov na COVID-19 v odbernom mieste Kultúrny dom v Dojči.
Odberné miesto bude otvorené v piatok do 20 h, pričom posledný odber pre neregistrovaných sa uskutočňuje o 19,30 h a v sobotu do 16 h s posledným odberom pre neregistrovaných o 15,30 h.

Zobrazeno 1-5 z 184