Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina ..................... so zármutkom v srdci oznamuje,

že ich navždy opustil  .........................

pán  .........................

vo veku ................. rokov.

Rozlúčka so zosnulou bude v ...............   ..................2019 o ................ h v Dome smútku v Dojči.

-------------------------------