Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Základná škola s materskou školou Dojč

Základná škola s materskou školou Dojč

Základná škola Dojč je plnoorganizovaná škola s 1. – 9. ročníkoma stromi triedami materskej školy.

Materská škola Dojč

Základná škola s materskou školou sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene.  Školu navštevujú žiaci z Dojča, Šajdíkovych Humeniec a Koválova.  Škola má okrem učebných blokov aj telocvičňu a školskú jedáleň.

 

Kontakt:
Základná škola Dojč
Dojč 137
906 02 Dojč

Tel.: 034/6536 126
Email: zsdojc@zsdojc.edu.sk

www.zsdojc.sk

Riaditeľ školy: Mgr Ľubiva Ušiaková - poverená riadením do výberového konania

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Ľudmila Drinková

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Ľubica Ušiaková

Webstránka: http://www.zsdojc.sk 

1