Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy tu

20182018

viac o programe tu

divadelné predstavenieviac o divadle tu

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2018 tu

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/58

90 570,00 EUR devädesiattisíc päťstosedemdesiat

Ministerstvo životného prostredia

Obec Dojč

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSL

BAL-45-6-2018-SK

696,00 EUR šesťstodevädesiatšesť

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

27.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38 362

3 000,00 EUR

Obec Dojč

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19.04.2018

Zmluva o bežnom účte

2/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

19.04.2018

Zmluva o bežnom účte

1/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

10.04.2018

Servisná zmluva

01_2018

90,00 EUR

Obec Dojč

Atis

23.03.2018

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2018/ZoSaZFP

781,85 EUR sedemstoosemdesiat jeden eur, osemdesiatpäť centov

Obec Dojč

Mesto Senica

23.03.2018

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2018-03-12vs4

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

23.03.2018

Zmluva o aktualizácii dát katastra

tz2018-03-19vs2

36,00 EUR tridstať šesť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

07.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2018

540,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Dojč

12.12.2017

Kúpna zmluva o kúpe stroja

Kúpna zmluva

3 750,00 EUR tritisíc sedemsto päťdesiat

Jakub Maxian

Obec Dojč

06.12.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

512,82 EUR päťstodvanásť eur osemdesiat dva centov

Radoslav Pavúček

Obec Dojč

11.10.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

300,00 EUR tristo

PEKAR SRs s.r.o.

Obec Dojč

11.10.2017

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

11.10.2017

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

17.08.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Dojč

3/2017

660,00 EUR

DHZ Dojč

Obec Dojč

21.07.2017

Kúpna zmluva

2/2017/KZ

885,78 EUR osemsto osemdesiat päť eur, sedemdesiat osem centov

Elena Masaryková

Obec Dojč

11.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

4/2017

80,00 EUR

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

30.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2017

1 550,00 EUR

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

29.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

5/2017

300,00 EUR

Klub vojenskej a policajnej histórie Dojč

Obec Dojč

27.06.2017

Zmluva o dielo č. 2128

2128

810 294,30 EUR

EURO-BUILDING, a.s.

Obec Dojč

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2017

150,00 EUR

ZO JDS

Obec Dojč

12.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho Zákonníka

37369

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dojč

06.06.2017

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

odojc406/2017

Neuvedené

EKOCHARITA, o.z.

Obec Dojč

31.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

odojc382/2017

300,00 EUR

PEKAR s.r.o.

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: