Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

 

FOTO súťaž:

Dojč - moja obec

informácie tu s. 12

fotografie môžete zaslať na obec@dojc.sk do 31.8.2018

prihlásené fotografie si prezrite tu

POZÝVAME VÁS

 

bazár

 

 

farské oznamy tu

 

 

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2018 tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018/ZoZVB

Neuvedené

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

13.09.2018

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

18/07/010/27

Neuvedené

Obec Dojč

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

28.08.2018

Zmluva o

1/2018/dotácie

80,00 EUR osemdesiat

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

20.08.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Dojč

2/2018/ZoS

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Dojč

Slovenský futbalový zväz

10.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2018/dotácie

700,00 EUR sedemsto eur

DHZ Dojč

Obec Dojč

10.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2018/dotácie

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

25.07.2018

Kúpna zmluva

Z201823957_Z

67 900,00 EUR šesťdesiatsedemtisíc deväťsto eur

Marián ŠUPA

Obec Dojč

13.07.2018

Kúpna zmluva

1/2018/KZ

1,00 EUR jeden

Anna Hrebenárová

Obec Dojč

09.07.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2018/ZoZVB

bezodplatne

ST Development, s.r.o.

Obec Dojč

26.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-45-6-2018-SK

430,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

22.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2018/dotácie

1 170,00 EUR

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

22.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2018/dotácie

150,00 EUR

ZO JDS

Obec Dojč

19.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/58

90 570,00 EUR devädesiattisíc päťstosedemdesiat

Obec Dojč

Ministerstvo životného prostredia SR

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/58

90 570,00 EUR devädesiattisíc päťstosedemdesiat

Ministerstvo životného prostredia

Obec Dojč

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSL

BAL-45-6-2018-SK

696,00 EUR šesťstodevädesiatšesť

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dojč

22.05.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

27.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38 362

3 000,00 EUR

Obec Dojč

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19.04.2018

Zmluva o bežnom účte

2/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

19.04.2018

Zmluva o bežnom účte

1/2018/ZoBU

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

10.04.2018

Servisná zmluva

01/2018/SZ

90,00 EUR

Obec Dojč

Atis

23.03.2018

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2018/ZoSaZFP

781,85 EUR sedemstoosemdesiat jeden eur, osemdesiatpäť centov

Obec Dojč

Mesto Senica

23.03.2018

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2018-03-12vs4

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

23.03.2018

Zmluva o aktualizácii dát katastra

tz2018-03-19vs2

36,00 EUR tridstať šesť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

07.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2018/ZoPS

540,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Dojč

12.12.2017

Kúpna zmluva o kúpe stroja

Kúpna zmluva

3 750,00 EUR tritisíc sedemsto päťdesiat

Jakub Maxian

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: