Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.04.2018

Zmluva o dielo

018004

1 446,00 EUR jedentisíc štyristoštyridsaťšesť

TANDEM-SK, s.r.o.

Obec Dojč

10.04.2018

Servisná zmluva

01/2018/SZ

90,00 EUR

Obec Dojč

Atis

23.03.2018

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2018/ZoSaZFP

781,85 EUR sedemstoosemdesiat jeden eur, osemdesiatpäť centov

Obec Dojč

Mesto Senica

23.03.2018

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2018-03-12vs4

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

23.03.2018

Zmluva o aktualizácii dát katastra

tz2018-03-19vs2

36,00 EUR tridstať šesť

Obec Dojč

TOPSET Solutions s.r.o.

07.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

540,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Dojč

12.12.2017

Kúpna zmluva o kúpe stroja

Kúpna zmluva

3 750,00 EUR tritisíc sedemsto päťdesiat

Jakub Maxian

Obec Dojč

06.12.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

512,82 EUR päťstodvanásť eur osemdesiat dva centov

Radoslav Pavúček

Obec Dojč

11.10.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

300,00 EUR tristo

PEKAR SRs s.r.o.

Obec Dojč

11.10.2017

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

11.10.2017

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Ukončenie zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb

Neuvedené

PEKARr s.r.o.

Obec Dojč

17.08.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Dojč

3/2017

660,00 EUR

DHZ Dojč

Obec Dojč

21.07.2017

Kúpna zmluva

2/2017/KZ

885,78 EUR osemsto osemdesiat päť eur, sedemdesiat osem centov

Elena Masaryková

Obec Dojč

11.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

4/2017

80,00 EUR

DoLuRe, o.z.

Obec Dojč

30.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

2/2017

1 550,00 EUR

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

29.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

5/2017

300,00 EUR

Klub vojenskej a policajnej histórie Dojč

Obec Dojč

27.06.2017

Zmluva o dielo č. 2128

2128

810 294,30 EUR

EURO-BUILDING, a.s.

Obec Dojč

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2017

150,00 EUR

ZO JDS

Obec Dojč

12.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho Zákonníka

37369

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dojč

06.06.2017

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

odojc406/2017

Neuvedené

EKOCHARITA, o.z.

Obec Dojč

31.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

odojc382/2017

300,00 EUR

PEKAR s.r.o.

Obec Dojč

19.05.2017

dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorovaného zapracovanie a prax v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"

17/07/054/24

6 147,77 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

03.05.2017

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 31/403/2017 BVS

Neuvedené

BVS, a.s.

Obec Dojč

18.04.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

17/07/50J/14

6 468,39 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

18.04.2017

dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

17/07/054/13

9 311,55 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: