Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.04.2017

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

17/07/50J/14

6 468,39 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

18.04.2017

dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

17/07/054/13

9 311,55 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

23.03.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

800 137 02 17

216,36 EUR dvestošestnásť eur tridsať šesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

22.03.2017

Kúpna zmluva

1/2017/KZ

56,98 EUR

Hilda Hajlová

Obec Dojč

22.03.2017

Zmluva o spolupráci

1713200021-ZoS

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

08.03.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

Z/1/2017

230,00 EUR

EKOTEC, s.r.o.

Obec Dojč

13.02.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

07.02.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluva o dodávke plynu

20,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Dojč

06.02.2017

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

30.01.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2017

0,00 EUR

Obec Dojč

TJ Družstevník Dojč

12.01.2017

Rámcová zmluva

CO/02/17/1

80,00 EUR osemdesiat

Kávomaty, s.r.o.

Obec Dojč

30.12.2016

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

0,00 EUR

Obec Borský Mikuláš

Obec Dojč

27.12.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

6/2016

600,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

22.12.2016

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

tz2016-12-14jv28

194,00 EUR jednosto devädesiat štyri

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dojč

15.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce z 15.11.2016

1

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

25.11.2016

Dohoda č. 16/07/054/83

Dohoda č. 16/07/054/83

5 442,24 EUR

ÚPSVaR Senica

Obec Dojč

25.11.2016

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o dielo

26,40 EUR

Pavel Danko

Obec Dojč

24.11.2016

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

ZOP 75/1010/2016 BVS

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dojč

16.11.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

15.11.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

1/2016

10 000,00 EUR

Obec Dojč

ST Development, s.r.o.

31.10.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

315,98 EUR

Obec Dojč

Stanislav Harnoš

19.10.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov do projektu rekonštrukcie spoločnej ČOV

2016/Zmluva

14 255,00 EUR štrnásť tisíc dvestopäťdesiat päť

Obec Dojč

Obec Štefanov

03.10.2016

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2016

Zmluva o spolupráci 1/2016

1 000,00 EUR

Obec Dojč

MAS Záhorie

03.10.2016

Zmluva č. 1276/01/Nn/2016

Zmluva o nájme lesných pozemkoch

5 972,00 EUR

Obec Dojč

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

29.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2016

180,00 EUR

Obec Dojč

Miriam Ivánková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: