Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.07.2019

40/2019

oprava výtlkov na MK vyfrézovaním a asfaltovaním

25,00 EUR

EuroBrik s.r.o.

Obec Dojč

03.05.2019

29/2019

Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska

1 359,00 EUR jedentisíc tristo päťdesiat deväť

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

15.04.2019

23/2019

rovnošata pánska, rovnošata dámska, zásahová obuv, svietidlo na zásah

1 170,72 EUR jedentisíc jednostosedemdesiat eur sedemdesiat dva centov

PYROTEX s.r.o.

Obec Dojč

15.03.2019

12/2019

objednávka tlačovín - rodný list, sobášny list, úmrtný list, žiadosť o uzavretie manželstva

11,40 EUR jedenásť eur 40/100

Centrum polygrafických služieb

Obec Dojč

14.03.2019

11/2019

pero s potlačou, 250 ks

255,00 EUR dvestopäťdesiat päť

National Pen

Obec Dojč

15.03.2019

9/2019

Služby na podporné činnosti k podaniu žiadosti o NFP na komunitné centrum.

2 000,00 EUR

TWINS FIN, s.r.o.

Obec Dojč

14.03.2019

10/2019

Cyrilometodské krížiky

550,00 EUR

Martin Horinka - RENOVA

Obec Dojč

13.03.2019

8/2019

Vypracovanie projektovej dokumentácie Hasičská zbrojnica - zmena (úprava pôvodnej PD pre TJ)

4 000,00 EUR

VB Projekt, s.r.o.

Obec Dojč

08.03.2019

7/2019

Oprava strechy na Dome smútku

4 553,94 EUR

Ľubomír Martiš - klampiarske práce

Obec Dojč

07.02.2019

4/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie "Komunitné centrum"

2 000,00 EUR

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

23.01.2019

5/2019

Cyrilomedotské krížiky

275,00 EUR

Martin Horinka - RENOVA

Obec Dojč

18.01.2019

6/2019

Znalecký posudok

135,34 EUR

Ing. Stanislav Lasica

Obec Dojč

15.01.2019

3/2019

banketový stolík

242,40 EUR

B2B Partner, s.r.o.

Obec Dojč

15.01.2019

2/2019

prečalúnenie 40 ks stoličiek

480,00 EUR

Štefan Valo

Obec Dojč

10.01.2019

1/2019

mestský mobiliár - lavičky antivandal a odpadkové koše

4 040,00 EUR

VR-Trade, s.r.o.

Obec Dojč

07.11.2018

117/2018

vypracovanie PD "SA-Dojč-IBV Otrubnica, VNK, TS, NNK"

2 220,00 EUR dvetisícdvestodvadsať

ELPRO VaJ, s.r.o.

Obec Dojč

24.10.2018

107/2018

Oprava stropu a stien v ŠJ.

2 820,00 EUR dvetisícosemstodvadsať

Peter Hrozen

Obec Dojč

22.10.2018

113/2018

Nákupné poukážky pre dôchodcov

1 260,00 EUR jedentisícdvestošesťdesiat

COOP Jednota Senica

Obec Dojč

15.10.2018

105/2018

Ozvučenie KD Dojč podľa ponuky

2 873,00 EUR dvetisícosemstosedemdesiattri

BS Acoustics, s.r.o.

Obec Dojč

12.09.2018

99/2018

Montáž parapetov na telocvični ZŠ.

1 029,00 EUR jedentisícdvadsaťdeväť

Ľubomír Martiš - klampiarske práce

Obec Dojč

10.09.2018

103/2018

Konvektomat do ŠJ s príslušenstvom

8 189,71 EUR osemtisícjednostoosemdesiatdeväť eur sedemdesiatjeden centov

A-nova, s.r.o.

Obec Dojč

04.09.2018

93/2018

Tlakové čistenie kanalizácie

1 960,00 EUR jedentisícdeväťstošesťdesiat

Eva Fratričová

Obec Dojč

30.08.2018

90/2018

Elektroinštalačné práce - kabíny TJ

2 220,00 EUR dvetisícdvestodvadsať

MP-Elmont, s.r.o.

Obec Dojč

23.08.2018

81/2018

Odevy pre hasičov, materiál DHZ a OOPP podľa vlastného výberu

2 150,00 EUR dvetisícjednostopäťdesiat

PYROTEX s.r.o.

Obec Dojč

19.07.2018

69/2018

Výmena opony a zásteny v KD.

2 590,00 EUR dvetisícpäťstodevädesiat

Ľubica Šlosiarová - TEKA

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: