Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Žiadosti a tlačivá na stiahnutie

NARODENIE DIEŤAŤA:

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Typ: PDF dokument, Velkosť: 89.99 kB

 

DOTÁCIE Z OBCE:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Typ: PDF dokument, Velkosť: 210.28 kB

 

ODPADY:

Ohlásenie zmeny k poplatku za komunálne odpady Typ: PDF dokument, Velkosť: 143.79 kB

 

STAVBA:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa §24, §40b a §40c zákona č. 200/2022 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon o výstavbe) Typ: PDF dokument, Velkosť: 143.54 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Typ: PDF dokument, Velkosť: 255.2 kB

Ohlásenie drobnej stavby Typ: PDF dokument, Velkosť: 229.47 kB

Žiadosť k ohláseniu stavebnej úpravy a udržiavacích prác na nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 211.87 kB

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Typ: PDF dokument, Velkosť: 492.89 kB

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia k stavbe Typ: PDF dokument, Velkosť: 226.88 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Typ: PDF dokument, Velkosť: 228.5 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.22 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Typ: PDF dokument, Velkosť: 224.14 kB

Žiadosť o zmenu užívania stavby Typ: PDF dokument, Velkosť: 221.94 kB

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia Typ: PDF dokument, Velkosť: 244.33 kB

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie) Typ: PDF dokument, Velkosť: 210.71 kB

Žiadosť k vydaniu súhlasu na výstavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia (krb, kachle, kotol...) Typ: PDF dokument, Velkosť: 183.15 kB

Žiadosť k vydaniu súhlasu na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia (krb, kachle, kotol...) Typ: PDF dokument, Velkosť: 270.81 kB

Ohlásenie výstavby reklamnej stavby do 3 m2 Typ: PDF dokument, Velkosť: 216.92 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na reklamnú stavbu (nad 3 m2) Typ: PDF dokument, Velkosť: 224.21 kB

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.43 kB

 

HROBOVÉ MIESTO:

Oznámenie o výstavbe/obnove hrobového miesta Typ: PDF dokument, Velkosť: 77.39 kB

PES:

Oznámenie o vzniku - zániku miestneho poplatku za psa Typ: PDF dokument, Velkosť: 128.13 kB

Evidenčná karta psa Typ: PDF dokument, Velkosť: 102.17 kB

 

STROMY:

Žiadosť o súhlas s výrubom drevín Typ: PDF dokument, Velkosť: 108.54 kB