Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

farské oznamy tu

 

plagát

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2018 tu

CVIČENIE JOGY

Príďte si s nami zacvičiť do zasadačky Obencého úradu, vždy v pondelok o 18,00 h.

cvičenie jogy

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia finančná a správy majetku

 

Predseda:  Ing. Svetlana ŠEFČÍKOVÁ

členovia:   Katarína ČELÚSTKOVÁ

                   JUDr. Antónia MIKULÍKOVA

                   Ing. Anna PETRÁŠOVÁ

                   Monika ZBURÍNOVÁ

 

Úlohy komisie finančnej a správy majetku:

- podieľa sa na tvorbe rozpočtu, sleduje jeho plnenie, dáva stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce, odporúča rozpočtové opatrenia, predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce

- prerokováva a dáva stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce

- podieľa sa na tvorbe a vyjadruje sa k VZN obce

- prerokováva koncepčné materiály predkladané do ObZ týkajúce sa rozvoja obce a zaujíma k nim stanovisko

- spolupracuje s ostatnými komisiami ObZ