Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

POZÝVAME VÁS

 

 

Vývoz TKO

Zber TKO a triedeného zberu - harmonogram pre rok 2019 tu

Čo kam patrí? tu

Právna poradňa

Právna poradňa pre obyvateľov.

Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Antónia Mikulíková. Všetky otázky a odpovede nájdete v Dojčanských novinách aj na obec-1/pravna-poradna/

Vaše otázky môžete posielať na obec@dojc.sk

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová

Mojím životným krédom je:

      "Nezradiť sám seba, nezradiť svoj talent, ale brúsiť ho v každodennej práci, ako drahý kameň".

 

Môžete ma kontaktovať: starosta@dojc.sk

                                             0911534974

 

Vzdelanie:

SEŠ Senica - maturitná skúška

SPGŠ Levice - nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou

PdF UK Bratislava - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ ukončené státnou záverečnou skúškou

                                - rigorózne pokračovanie ukončené štátnou záverečnou skúškou

                               - rozširujúce špecializačné vzdelávanie Poradenstvo pre deti s poruchami učenia a správania ukončené štátnou záverečnou skúškou

 ŠPU Bratislava - špecializačné vzdelávanie Environmentálna výchova ukončené záverečnou skúškou

MPC Bratislava - rozširujúce vzdelávanie Etická výchova ukončené záverečnou skúškou

 

Prax:

1993 - 1998 ZŠ Borský Mikuláš, učiteľka

1998 - 2003 ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, Senica, učiteľka

2003 - 2009 ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, Senica, zástupkyňa riaditeľa školy

2009 - 2014 ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, Senica, riaditeľka školy

 

Najväčšie úspechy vo funkcii

2015

 • úprava priestranstva pri Dome smútku,

 • vybudovanie parkoviska pri cintoríne,

 • rekonštrukcia ZŠ na MŠ,

 • vyčistenie Dolinského potoka,

 • rekonštrukcia verejného osvetlenia.

2016

 • rekonštrukcia kúrenia a zníženie stropu v kultúrnom dome,

 • rekonštrukcia kotolne v MŠ s ZŠ,

 • čistenie Dolinského potoka v spolupráci s Povodím Moravy,

 • získanie finančných prostriedkov na budovanie kanalizácie (200 000 € z environmentálneho fondu).

 

Plány a vízie vo funkcii

 • úplné dokončenie kanalizácie v obci,
 • vybudovanie bezbariérového vstupu na cintorín,
 • čiastočná rekonštrukcia miestnych komunikácií,
 • prepojenie obce miestnou komunikáciou v časti "Bunkošových humno",
 • vybudovanie trafostaníc,
 • získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
 • rekonštrukcia budovy bývalej MŠ na Zariadenie pre seniorov.