Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zamestnanci OcÚ

Ing. Marcela Hovančíková - účtovníctvo, rozpočtovníctvo

Ľubomíra Truppová - evidencia obyvateľstva, podateľňa, pokladňa, daň z nehnuteľnosti, súpisné čísla, stavebná agenda, miestne dane a poplatky, hrobové miesta, matrika, integrované obslužné miesto

Klaudia Habová - sčítanie obyvateľov, domov, bytov, evidenciu stavieb na katastrálnom portáli

Iveta Pokrývková - mzdy a personalistika