Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zamestnanci OcÚ

Ing. Marcela Hovančíková - účtovníctvo, rozpočtovníctvo

Klaudia Habová - evidencia obyvateľstva, podateľňa, daň z nehnuteľnosti, súpisné čísla, miestne dane a poplatky, hrobové miesta, matrika, integrované obslužné miesto, sčítanie obyvateľov, domov, bytov, evidenciu stavieb na katastrálnom portáli

Magdaléna Břicháčová - mzdy a personalistika, pokladňa, stavebná agenda, vedenie Miestnej ľudovej knižnice