Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Povinné zverejňovanie informácií

Obec Dojč  je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.