Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Detail zmluvy 1/2023/BVS_2

Číslo dodatku k zmluve:
1/2023/BVS_2
Názov:
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie
Číslo zmluvy:
ZOP 31/403/2017 BVS
Predmet zmluvy:
Upravenie vzájomných práv a povinností po zmene zákona 442/20052 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov - doterajšie znenie článkov IV. až IX. Zmluvy sa v celom rozsahu rušia a nahrádzajú Všeobecnými obchodnými podmienkami k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky Verejnej kanalizácie, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľnú súčasť.
Cena:
Neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Dojč
IČO:
00309508
DIČ:
2021063693
Adresa:
Dojč 125
Telefón:
0911534974
E-mail:
obec@dojc.sk
Web:
www.dojc.sk
2. Zmluvná strana:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO:
35850370
DIČ:
2020263432
Adresa:
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Meno podpisujúcej osoby:
PaedDr. Slavomíra Melišová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum účinnosti zmluvy:
25. 4. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
24. 4. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 4. 2023