Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 7. 2021

K Ú P N A Z M L U V A o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1/2021/KZ

960,00 EUR deväťstošesťdesiat eur

Tomáš Junas a manželka Lenka Junasová

Obec Dojč

9. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2021/ZoD

1 700,00 EUR jedentisíc sedemsto

Poľovnícke združenie Dojč

Obec Dojč

2. 6. 2021

Kúpna zmluva

1/2021/KZ

158,00 EUR jednostopäťdesiat osem

Miroslav Horňák

Obec Dojč

3. 5. 2021

Zmluva o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

2021-068-DO

250,00 EUR dvestopäťdesiat

AXASOFT, a.s.

Obec Dojč

25. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2021/ZoVB

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

1. 2. 2021

Nájomná zmluva s právom stavby

1/2020/NZPS

100,00 EUR jednosto

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021/ZoS

1 000,00 EUR jedentisíc

Mesto Šaštín Stráže

Obec Borský Mikuláš

11. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

1/2020/ZoV

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Dojč

10. 12. 2020

Darovacia zmluva

1/2020/dar

Neuvedené

ST Investment, a.s.

Obec Dojč

1. 12. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/ZoVB

200,00 EUR dvesto

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

23. 11. 2020

Zmluva o službách

201120/2

450,00 EUR štyristopäťdesiat

OPEN DOOR, s.r.o.

Obec Dojč

20. 11. 2020

Dodatok č. 3 a príloha č. 4

D3 k ZoD/8/2019

Neuvedené

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

13. 11. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122033787

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

9. 11. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2020/ZoZVB

200,00 EUR dvesto eur

Obec Dojč

APROREAL, s.r.o.

19. 10. 2020

Zámenná zmluva

1/2020/ZZ

1 000,00 EUR jedentisíc eur

František Čelústka

Obec Dojč

29. 9. 2020

Zmluva o dielo

D2 k ZoD/8/2019

nula

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

9. 9. 2020

Dodatok 1 k Zmluve 06/NO/obce/2006

Dodatok 1 k Zmluve 06/NO/obce/2006

nula

Technické služby Senica, a.s.

Obec Dojč

6. 8. 2020

Zmluva o dielo

ZoD/1/2020

810,00 EUR osemstodesať

Ing. Vladimír Nemec

Obec Dojč

30. 7. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

.122003906

55,92 EUR päťdesiatpäť eur, devädesiatdva centov

Obec Dojč

Západoslovenská distribučná, a.s.

27. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

MKA13072001

1 095,00 EUR jedentisíc devädesiat päť

GX SOLUTIONS, a.s.

Obec Dojč

9. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dojč

5/2020/ZoDOT

380,00 EUR tristoosemdesiat

Miestny odbor Matice slovenskej Dojč

Obec Dojč

6. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dojč

6/2020/ZoDOT

1 700,00 EUR jedentisíc sedemsto

Poľovnícke združenie Dojč

Obec Dojč

6. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dojč

4/2020/ZoDOT

700,00 EUR sedemsto

DHZ Dojč

Obec Dojč

6. 7. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2020/ZoDOT

2 590,00 EUR dvetisíc päťsto devädesiat

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

6. 5. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dojč

2/2020/ZoDOT

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto

ZO JDS

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 269