Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie

1/2021/ZoD_M

120,00 EUR jednostodvadsať

ZO JDS

Obec Dojč

21. 9. 2021

Zmluva o termínovanom úvere

044/002/21

100 000,00 EUR jednostotisíc eur

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Dojč

31. 8. 2021

Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb

2/2021/ZoS

118,80 EUR jednostoosemnásť eur osemdesiat centov

SVOP spol. s r.o.

Obec Dojč

23. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2021/ZoD

5 000,00 EUR päťtisíc

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč

Obec Dojč

18. 8. 2021

objednávka

37/2021

18 984,00 EUR osemnásťtisíc deväťstoosemdesiat štyri

UNIKOV NITRA, s.r.o.

Obec Dojč

17. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021/ZoD

220,00 EUR dvestodvadsať

Miestny odbor Matice slovenskej Dojč

Obec Dojč

5. 8. 2021

Darovacia zmluva

123/21/CEZ

nula

Obec Dojč

Slovenský plynárenský priemyslel, a.s.

2. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

3/2021/ZoD

700,00 EUR sedemsto

DHZ Dojč

Obec Dojč

2. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

2/2021/ZoD

2 040,00 EUR dvetisíc štyridsať

TJ Družstevník Dojč

Obec Dojč

14. 7. 2021

K Ú P N A Z M L U V A o prevode vlastníckeho práva k pozemku

1/2021/KZ

960,00 EUR deväťstošesťdesiat eur

Tomáš Junas a manželka Lenka Junasová

Obec Dojč

9. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2021/ZoD

1 700,00 EUR jedentisíc sedemsto

Poľovnícke združenie Dojč

Obec Dojč

2. 6. 2021

Kúpna zmluva

1/2021/KZ

158,00 EUR jednostopäťdesiat osem

Miroslav Horňák

Obec Dojč

3. 5. 2021

Zmluva o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

2021-068-DO

250,00 EUR dvestopäťdesiat

AXASOFT, a.s.

Obec Dojč

25. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2021/ZoVB

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

1. 2. 2021

Nájomná zmluva s právom stavby

1/2020/NZPS

100,00 EUR jednosto

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021/ZoS

1 000,00 EUR jedentisíc

Mesto Šaštín Stráže

Obec Borský Mikuláš

11. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

1/2020/ZoV

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Dojč

10. 12. 2020

Darovacia zmluva

1/2020/dar

Neuvedené

ST Investment, a.s.

Obec Dojč

1. 12. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/ZoVB

200,00 EUR dvesto

APROREAL, s.r.o.

Obec Dojč

23. 11. 2020

Zmluva o službách

201120/2

450,00 EUR štyristopäťdesiat

OPEN DOOR, s.r.o.

Obec Dojč

20. 11. 2020

Dodatok č. 3 a príloha č. 4

D3 k ZoD/8/2019

Neuvedené

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

13. 11. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

122033787

nula

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dojč

9. 11. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2020/ZoZVB

200,00 EUR dvesto eur

Obec Dojč

APROREAL, s.r.o.

19. 10. 2020

Zámenná zmluva

1/2020/ZZ

1 000,00 EUR jedentisíc eur

František Čelústka

Obec Dojč

29. 9. 2020

Zmluva o dielo

D2 k ZoD/8/2019

nula

Fondstav, s.r.o.

Obec Dojč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 278