Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Geografická poloha

Obec Dojč sa nachádza v rámci geomorfologického členenia Slovenska v oblasti Záhorská nížina. V rámci tejto jednotky zasahuje kataster obce severnou časťou do oddielu Myjavská pahorkatina, celkov Unínska pahorkatina a Senická pahorkatina, južná časť katastra patrí do oddielu Myjavská niva. Zemepisné súradnice obce sú 17º 15´ 32º východnej dĺžky a 48º 40´ 37º severnej šírky. Nadmorská výška povrchu katastrálneho územia obce sa pohybuje v rozpätí od 178 m n. m. do 260 m n. m.