Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Archeologické nálezy

Unikátny krížik z Dojča

krížik

                                           

 Unikátny krížik z Dojča - ďalší doklad veľkomoravského kresťanstva na Záhorí

  TITUS KOLNÍK – ROBERT BAČA

   V októbri 2009 sa na Záhorí podarilo objaviť ďalší významný starokresťanský artefakt. V Dojči (okres Senica) Slavomír Fordinál na pooranom poli východne od obce našiel pozoruhodný olovený krížik. Na Slovensku je to zatiaľ prvý nález tohto druhu.

   Rovnoramenný krížik tzv. gréckeho ( byzantského ) typu má v strednej časti v nízkom reliéfe zobrazený korpus – ukrižovaného Krista v prísne štylizovanej podobe. Kristus má tzv. kvapkovitú tvár s naznačením guľkových očí a úst. Línie, spájajúce oči a ústa, vytvárajú náznak nosa. Aj postava je zobrazená jednoduchými líniami. Rozpažené ruky majú otvorené dlane a tromi prstami a na zápästí náznak pribitia na kríž klincami. Oblečená je v dlhom rúchu so šikmým sieťovým dekorom. Rúcho pokrýva aj ruky a v zúženej podobe siaha až k dolnej časti nôh. Chodidlá, z pohľadu pozorovateľa, smerujú doprava. Okraje krížika sú lemované dvojitými vaľkovite zosilnenými líniami. Bočné ramená sú nepatrne poškodené. Upevňovacie pútko s uškom je mierne deformované. Krížik má rozmery 33,4 x 36,6 mm (so závesným pútkom 43,9 mm). Hrubý je 1,3 – 1,5 mm.

   Ukrižovaný je znázornený v štylizovanom, až abstraktne zjednodušenom, no veľmi pôsobivom podaní. Doterajších šesť známych krížikov tohto druhu podrobne analyzoval moravský archeológ Zdeněk Měřinský, ktorý stanovil ich datovanie do konca 9. až na začiatok, prípadne prvú polovicu 10. storočia. Iný moravský špecialista na túto problematiku a dlhoročný vedúci vykopávok v Mikulčiciach Zdeněk Klanica sa domnieva, že výroba olovených krížikov sa pravdepodobne realizovala v niektorej šperkárskej dielni priamo v mikulčickom veľkomoravskom centre v priebehu druhej polovice 9. storočia. Tu sa dosiaľ našli dva krížiky tohto typu.

   Olovo bolo lacnejšou imitáciou vzácnejšieho striebra. Pri používaní olova na výrobu šperkov významnú úlohu zohrala aj jednoduchšia technológia spracovania.

   Isté je, že tento pektorálny krížik z Dojča reprezentuje ďalší významný slovenský artefakt s kresťanskou symbolikou. Je zreteľným dôkazom, že proces christianizácie obyvateľov Záhoria prebiehal už v období Veľkej Moravy, možno aj pred príchodom byzantskej misie. Krížik z Dojča zachovalosťou predstihuje všetky doteraz známe nálezy tohto druhu.

   Nález veľkomoravského krížika z Dojča zatiaľ predstavuje ojedinelý doklad počiatkov christianizačného procesu na Záhorí. Veríme, že archeologický výskum prinesie k tejto problematike ďalšie prekvapenia.

Ak máte záujem o zakúpenie  repliky krížika, informácie Vám poskytne p. Holán alebo starostka obce.

text z historickej revue1

 

 

text z historickej revue2