Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Erb obce

erb obceErb obce tvorí v zelenom štíte zlaté veľké písmeno S, sprevádzané po bokoch striebornými štvorlupeňovými bezkališnými a striebrostredými kvietkami.

Čo znamená "S" v našom erbe? Veľké písmeno "S" s dvoma ružičkami po stranách sa nachádzalo ako ústredný motív na najstaršom známom gotickom obecnom pečatidle z troch dokumentov z r. 1668-1689. Podľa výkladu vdp. Tibora Janoviča znamená S skratku pre sigillum, dve ružičky symbolizujú Veľký Dojč a Malý Dojč.

 

znak obceZnak obce je vytvorený z písmena S a po stranách ružičkami. 

 

 

obecná vlajkaObecná vlajka

 

 

pečatidlo obcePečatidlo datované rokom 1764. V strede zástup postáv, nad ktorými sa vznáša Duch svätý. Kruhopis. SIGILUM. 17. COMUNITATIS DOICS. 64. Odtlačok pečatidla na písomnosti z roku 1769 v ŠOA Bratislava, z roku 1775 v ŠOA Nitra.

Zdroj:
Heraldický register Slovenskej republiky
Pečate a znaky obcí Senického okresu autor Rudolf Irša