Menu

Dojč
obec mikroregionu Šaštínsko Dojč oficiálna stránka obce

Pamiatky

Kostol VšetkýchvätýchKostol Všetkých Svätých

Ako na vidieku býva obvyklé, prirodzene najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou v obci je kostol. Už na prvý pohľad svojím vonkajším výzorom vcelku starobylý kostol Všetkých Svätých v Dojči patrí svojím pôvodným gotickým osnovaním pravdepodobne už v 14. storočí medzi skutočne najstaršie zachované vidiecke sakrálne stavby popri pôvodne gotických kostoloch v Závode, Petrovej Vsi, Borskom Petri na celom Záhorí. Dojčiansky farský kostol Všetkých Svätých sa po prvý raz spomína v listine v roku 1397, kde sa uvádza farnosť v Dojči /Doych/. Možno skutočne reálne predpokladať, že kostol bol v obci postavený už oveľa skôr, v priebehu spomínaného 14. storočia.

Kaplnka Svätej TrojiceKaplnka Svätej Trojice

Druhou sakrálnou stavbou v obci je kaplnka Svätej Trojice postavená v časti Závsí na začiatku obce smerom od Senice ako osemuholníková centrálna stavba. Fundácia na stavbu pôvodnej kaplnky bola založená 3. júna 1721 miestnym občanom Martinom Rehákom so žiadosťou, aby budúca kaplnka stála tam, kde predtým stál kostol. Súčasná podoba kaplnky je výsledkom jej prestavby v prvej polovici 19. storočia v období klasicizmu.

 

Použitá literatúra: ZAJÍČKOVÁ, M. – DRAHOŠOVÁ, V. 1998. Dojč. Skalica: Záhorské múzeum Skalica, 1998. 165 s. ISBN 80-85446-32-4.

 

Kríž sv. Cyrila a MetodaKríž sv. Cyrila a Metoda

6. júla 2012 bol slávnostne vysvätený Kríž svätého Cyrila a Metoda.

GPS poloha je N48° 41.447' E17° 15.229'

 

 

Ostatné sakrálne kríže v katastri obce Dojč

Kríž s erbom pri kostoleKríž s erbom - erbKríž s erbom pri kostole

Pri kostole Všetkých svätých v obci je kríž bez nápisov, výtvarne barokizujúci. Pylón kríža je ukončený hlavicou. Podstavec s erbom zdobia volúty v dolnej aj hornej časti a je zakrytý skôr renesančne pojatou rímsou.

Nasledujúce informácie sú od M. Náhlika. Na kríži je erb rodu Koronthály, o ktorom predpokladá, že svoje rodové sídlo mal práve v Dojči. Juraj Koronthály (od roku 1837 hlavný inžinier Nitrianskej župy) s manželkou Máriou Papánkovou je pochovaný práve pred krížom. Ich dve deti Magdaléna a Jozef zomreli pri epidémii v roku 1831 a tiež sú pochované pred kostolom.

Kríž pri Theberyho mlyneKríž pri mlyne popisKríž pri Theberyho mlyne
Na polceste medzi Dojčom a Šajdíkovými Humencami, pri Theberyho mlyne je kríž (3,5 m) z roku 1883. Tento letopočet je na datujúcom nápise vyrytom do podstavca. Zakladateľka kríža, grófka Terézia Machatová, bola vtedy vlastníčkou mlyna. Najvýraznejším výtvarným znakom kríža je ústredné teleso s nikou, ktoré sú riešené na spôsob zaklenutého portálu.

Kríž s pietou vo VieskeKríž s Pietou - letopočetKríž s Pietou

V obci v liatinovo – kovanej ohrádke je kríž so sochou Piety z roku 1893. Tento letopočet je zaznamenaný na datujúcom nápise zozadu podstavca. Pieta s krížom sú postavené na masívnom a výtvarne prepracovanom podstavci.

 

Kríž pri OtrubniciDrevený kríž pri Otrubnici

V obci na ulici smerujúcej do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž (5,5 m) v železnej ohrádke. Je upevnený na betónovom nosníku. Zozadu je vyrytý letopočet vzniku kríža 1960.

Š. Zajíček k histórii kríža uviedol, že stojí v časti Otrubnica a pôvodný drevený kríž bol postavený z fundácie kanonika Štefana Nemečkaya, dojčianskeho rodáka, založenej 2. 7. 1862. V roku 1960 mali na novopostavený kríž preniesť pôvodnejší drevený korpus Krista.

Kríž z roku 1902Kríž z roku 1902
Dnes už v zástavbe obce, ale pôvodne za ňou stál kríž z roku 1902. Tento tvar kríža poznáme na Záhorí v okolí Senice, ale aj Stupavy.  Použilo ho viacero výrobcov. Na kríži je vyrytý datujúci nápis: "Postavili manželia Florian a Katarina Haba v roku 1902".

 

Kríž za dedinou smerom na Šajdíkove HumenceDrevený kríž za obcou smerom na Šajdíkove Humence
Za obcou pri ceste do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž (5,5 m) bez nápisov. Je priamo zapustený do zeme.

Na Marka (25. apríla) chodili ku krížu procesie z kostola a kňaz tu svätil oziminy. Posvätené steblá si veriaci uchovávali v modlitebných knižkách.*

 

Kríž na cintoríneKríž na cintoríne
Na cintoríne v obci je drevený ústredný kríž (3 m) bez nápisov. Je na ňom neproporčne priveľký korpus Krista.

 

Kríž s Pietou pri kostoleKríž s Pietou detailKríž s Pietou pri kostole
Pri kostole Všetkých svätých sa nachádza pomník padlým v 1. svetovej vojne v tvare kríža s Pietou na vysokom podstavci. Spredu podstavca sú vsadené dve tabule s menami padlých vojakov z obce. Na spodnú tabuľu bolo po 2. svetovej vojne dodatočne vytesané meno Imricha Gajara, ktorý zahynul v nemeckom koncentračnom tábore. Zľava je reliéf ženy kladúcej veniec k truhle a sprava anjel s umierajúcim vojakom. Pomník je dielom kamenárskej firmy Štáblu z Hodonína, ktorý je dole signovaný. Na predeli medzi Pietou a podstavcom je vyrytý nápis:

Nápis na kríži s Pietou

Kríž pred Kaplnkou - zaniknutý
Pred kaplnkou Najsvätejšej Trojice v Dojči stával v 18. storočí kríž. Kaplnka bola postavená asi krátko pred rokom 1721. Tak to vyplýva z úpisu základiny jej zakladateľa Martina Reháka, ktorú podpísal 3. júna toho roku. Listina je publikovaná V. Drahošovou v monografii obce. M. Hoferka sprístupnil informáciu, že pred vstupom do kaplnky stával kríž. Pracoval s vizitáciami dojčianskej farnosti z rokov 1731, 1756, 1761 a 1788, ale presnejšie žiadnu z nich ku krížu nešpecifikoval. V listine M. Reháka sa kríž nespomína, pravdepodobne ho dali postaviť neskôr. Dnes pred kaplnkou nie je žiadny kríž.

Božia muka
Malá kaplnka sa nachádza pri potoku Bištava, neďaleko dnes už zaniknutého rovnomenného majera. Z druhej strany potoka boli niekedy vinohrady. Vo výklenku kaplnky je socha sv. Urbana, ale len jej horná časť, pretože by sa tam v pôvodnej veľkosti nevošla.

Kríž z roku 1921

Dnes už v zástavbe obce, ale pôvodne v poli je kamenný kríž (4,5 m) z roku 1921. Postavili ho na pamiatku vojaka, ktorý zahynul počas 1. svetovej vojny. Na kríži je jeho porcelánový fotomedailón. Datujúci nápis je vyrytý priamo do nosných kubusov kríža. V nike je umiestnená socha sv. Jozefa (patrón vojaka podľa mena), ale už nová, pretože pôvodnú niekedy po revolúcii odcudzili.

http://www.kriz.epocha.sk

 

Sv. FloriánSocha sv. Floriánka v Hoštákoch

 

 

 

 

 

 

Socha sv. Vendelína na Kolóniisv. Vendelínsv. Vendelín - popissv. Vendelín socha

 

 

 

 

Studnička "Hučák" GPS poloha je N48° 40.727' E17° 14.35

https://www.facebook.com/groups/170721123092174/